تور آنتالیا 6 شب تابستان 1403 ( معراج - دالامان )

مشاهده تاریخ‌های برگزاری
رفت: 05 مرداد 1403
برگشت: 13 مرداد 1403
05 مرداد ساعت: 00:30 (به وقت تهران)
13 مرداد ساعت: 04:30 (به وقت مارماریس)
برنامه رفت: 05 مرداد ساعت: 00:30
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
معراج)
معراج
مارماریس, فرودگاه دالامان
مدت پرواز: 03:30
برنامه میانی: 05 مرداد ساعت: 05:00
ترکیه, دالامان
اتوبوس)
زمینی
ترکیه, مارماریس
مدت پرواز: 01:00
برنامه میانی: 13 مرداد ساعت: 22:00
ترکیه, مارماریس
اتوبوس)
زمینی
ترکیه, دالامان
مدت پرواز: 01:00
برنامه برگشت: 13 مرداد ساعت: 04:30
مارماریس, فرودگاه دالامان
معراج)
معراج
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 03:30

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
بلماس
BELMUS
6 شب
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,340,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,580,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند درین
GRAND DERIN
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,020,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,060,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل بلکون
Belkon
6 شب
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,460,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,320,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل جورا لارا
Jura Lara Hotel
6 شب
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  53,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,420,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل الدار گاردن ریزورت
Eldar Garden resort
6 شب
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,840,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  47,720,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پر لامر
PERRE LAMER
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  57,860,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,140,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل دایما بیز
Daima Biz Hotel
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,520,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  60,980,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سنسیتیو پریمیوم
Sensitive Premium
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,560,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  63,840,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل الدر ریزورت
Eldar Resort Hotel
6 شب
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  56,680,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل ایمپریال سانلند
Imperial Sunland Hotel
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,260,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  66,820,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند پارک لارا
Grand Park Lara
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,840,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  75,480,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آمارا کافورت ریزورت
Amara Comfort Resort
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  79,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ویندهام گاردن لارا
Wyndham Garden Lara
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,440,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  79,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,780,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل اورنج کانتی ریزورت بلک
Orange County Resort Belek
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  94,120,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,560,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل رامادا ریزورت
Ramada Resort Lara
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  82,820,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,940,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل اورنج کانتی ریزورت کمر
Orange County Resort Hotel Kemer
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  103,480,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  32,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آستریا کرملین پالاس
Asteria Kremlin Palace
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  126,880,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  38,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سلکتیوم فامیلی ریزورت
Selectum Family Resort
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,640,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  128,180,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  39,080,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل لیبرتی لارا
Liberty Hotels Lara
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,680,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  105,040,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  41,080,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آدالیا الیت لارا
Adalya Elite Lara
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  78,920,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  128,060,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  44,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
رزرو
سلکتوم لاکچری
Selectum Luxury
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  83,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  157,440,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  46,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرندا لاکچری بلک
Granda Luxury Belek
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  83,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  121,040,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  46,540,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

توضیحات

مدارک لازم:

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات آژانس:

- بلیط رفت و برگشت ایر باس معراج به مقصد دالامان

- 6 شب و 7 روز اقامت با خدمات هتل

- بیمه مسافرتی

- ترانسفر فرودگاهی 

 -لیدر فارسی زبان

توضیحات تکمیلی:

- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.

 - بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

- هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد. 

- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ملوان سیر پارسیان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191006525 تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121760024 تماس حاصل بفرمایید.

- منتظر تماس شما هستیم....

قوانین کنسلی:

پرواز چارتر و در صورت کنسلی 100% سوخت کامل می باشد.

مسئولین تور
 • مهدی آذری----021-91006525
 • منصوره حجازی----021-91006525
 • پریسا زمانی----021-91006525
 • سحر شیاسی----021-91006525
 • ابولفضل عباسی----021-91006525
 • سارا سادات باغجری----021-91006525
مشاوره رایگان