تور بدروم تابستان 1403 ( ایران ایرتور- مستقیم )

04 مرداد ساعت: 01:00 (به وقت تهران)
11 مرداد ساعت: 05:00 (به وقت بدروم)
برنامه رفت: 04 مرداد ساعت: 01:00
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
ایران ایرتور)
ایران ایرتور
بدروم, فرودگاه میلاس-بودروم
مدت پرواز: 03:00
برنامه برگشت: 11 مرداد ساعت: 05:00
بدروم, فرودگاه میلاس-بودروم
ایران ایرتور)
ایران ایرتور
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 03:00

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
تیانامونلایت
TIANA MOONLIHT
0 شب
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,580,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,710,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
 • نوزاد
  2,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
بدروم بیچ ریزورت
Bodrum Beach Resort
0 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  48,740,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,710,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
 • نوزاد
  2,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گلدن بیچ
GOLDEN BEACH
0 شب
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,430,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  48,150,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
 • نوزاد
  2,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اسمارت استای بیچ
smart stay beach
0 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,430,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  48,150,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
 • نوزاد
  2,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل فینکس سان
Phoenix Sun
0 شب
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,430,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  58,880,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
 • نوزاد
  2,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ماندرین ریزورت
Mandarin Resort
0 شب
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,110,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,170,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
 • نوزاد
  2,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
یلکن ماندالینجی
Yelken Mandalinci
0 شب
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,450,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  58,680,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
 • نوزاد
  2,590,000 تومان
توضیحات : CLUB
رزرو
آزور بای یلکن
Azure by Yelken Hotel
0 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,230,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  59,850,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
 • نوزاد
  2,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
رویال آسارلیک
Royal Asarlik Beach
0 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  67,460,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  33,140,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
 • نوزاد
  2,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
دیاموند
Diamond of Bodrum
0 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  68,630,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
 • نوزاد
  2,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل مای الا
MyElla
0 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,540,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  76,820,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
 • نوزاد
  2,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
بدروم هالیدی ریزورت
Bodrum Holiday Resort & Spa
0 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,930,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  97,880,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
 • نوزاد
  2,590,000 تومان
توضیحات : CLUB ROOM
رزرو
بدروم هالیدی ریزورت
Bodrum Holiday Resort & Spa
0 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,930,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  97,880,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
 • نوزاد
  2,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
بلو دریمز ریزورت
Blue Dreams Resort
0 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  85,010,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
 • نوزاد
  2,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
یاسمین ریزورت
Yasmin Resort Bodrum
0 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,560,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  87,350,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
 • نوزاد
  2,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
دوجا
Duja Bodrum
0 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,630,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  94,950,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
 • نوزاد
  2,590,000 تومان
توضیحات : CLUB ROOM
رزرو
لا بلانچ ریزورت
La Blanche Resort
0 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  126,740,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
 • نوزاد
  2,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سامارا
Hotel Samara
0 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,750,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  127,520,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  44,060,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
 • نوزاد
  2,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل بایا بدروم
Baia Bodrum
0 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  86,570,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  157,160,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
 • نوزاد
  2,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
لا بلانش آیلند
La Blanche Island
0 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  90,860,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  165,740,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
 • نوزاد
  2,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
میرادا اکسکلوسیو
MIRADA EXCLUSIVE
0 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  91,250,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  166,520,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
 • نوزاد
  2,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
بی پرمیوم
Be Premium Bodrum hotel
0 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  120,110,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  193,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
 • نوزاد
  2,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ریکسوس پرمیوم
Rixos Premium Bodrum
0 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  191,870,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  332,580,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
 • نوزاد
  2,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

توضیحات

مدارک لازم

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار کارت واکسیناسیون

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر تور 6 شب اقامت ترانسفر فرودگاهی راهنمای فارسی و بیمه مسافرتی

توضیحات تکمیلی

مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد. در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121460024 تماس حاصل بفرمایید...

قوانین کنسلی

در صورت درخواست کنسلی از سمت مسافر به علت چارتر پرواز و گارانتی هتل سوخت کامل میباشد.

مسئولین تور
 • مهدی آذری----021-91006525
 • منصوره حجازی----021-91006525
 • پریسا زمانی----021-91006525
 • سحر شیاسی----021-91006525
 • ابولفضل عباسی----021-91006525
 • سارا سادات باغجری----021-91006525
مشاوره رایگان