این تور منقضی شده است

تور استانبول 3 شب پاییز 1402 (پرواز تیلویند)

05 آذر ساعت: 02:35 (به وقت تهران)
08 آذر ساعت: 22:00 (به وقت استانبول)
برنامه رفت: 05 آذر ساعت: 02:35
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
تیلویند)
تیلویند
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
مدت پرواز: 03:00
برنامه برگشت: 08 آذر ساعت: 22:00
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
تیلویند)
تیلویند
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 03:00

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
هتل گرند میلان
Grand Milan
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,960,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,470,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
فیده
Fide
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,170,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,540,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,470,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل مونوپل
Monopol
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,650,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,480,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,470,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
جومبالی پلازا
Cumbali Plaza
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,950,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,470,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل آترو
Atro Hotel
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,960,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,110,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,470,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پارک استار
Park Star Hotel Taksim
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,960,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,110,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,470,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل وایت مونارک
White Monarch Hotel
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,120,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,430,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,460,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,470,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
نیو سیتی
New City
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,120,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,430,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,460,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,470,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل اکچوال لایف
Actuel Life
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,580,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,470,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل یورو پلازا
Euro Plaza Hotel
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,370,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,470,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
دورا
Dora
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,670,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,530,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,470,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند هالیک
Grand Halic
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,540,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,260,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,170,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,470,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
The Tango Hotel İstanbul
The Tango Hotel İstanbul
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,580,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,470,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل کارتون
cartoon
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,770,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,730,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,470,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
The Green Park Taksim
The Green Park Taksim
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,770,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,730,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,470,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل سمینال
Seminal Hotel
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,150,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,470,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
The Tango Hotel İstanbul
The Tango Hotel İstanbul
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,150,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,470,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
کوناک
Konak
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,560,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,310,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,470,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
فرونیا
Feronya
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,620,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,760,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,470,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
دورا پرا
ِDora Pera
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,110,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,410,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,470,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پالازو دونیزتی
Palazzo Donizetti
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,110,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,410,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,470,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Golden Age Hotel Istanbul
Golden Age Hotel Istanbul
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,470,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,130,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,140,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,470,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل نوا پلازا کریستال
Nova Plaza Crystal
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,640,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,460,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,470,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آوانتگارد تکسیم
Avantgarde Taksim
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,640,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,460,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,470,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
CHER HOTEL&SPA İstanbul Beyoğlu
CHER HOTEL&SPA İstanbul Beyoğlu
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,660,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,510,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,470,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
الیت ورلد پرستیژ
Elite World Prestige
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,630,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,760,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,470,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اکسیدنتال
Occidental
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,350,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,940,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,470,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند جواهر
Grand Cevahir
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,470,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,140,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,140,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,470,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تایتانیک سیتی
Titanic City
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,550,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,470,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
الیت ورلد
Elite World Istanbul
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,810,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,470,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
مارمارا تکسیم
The Marmara Taksim
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,960,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,120,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,470,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
دیوان استانبول سیتی
Divan Istanbul City
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,780,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,470,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سوفیتل تکسیم
Sofitel Taksim
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,130,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  47,440,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,470,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

توضیحات

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل7 ماه اعتبار

خدمات آژانس

پرواز تلویند اقامت در هتل با خدمات صبحانه ترانسفر فرودگاهی گشت شهری بیمه مسافرتی پوشش کرونا لیدر فارسی زبان

توضیحات تکمیلی

نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد. پرداخت 60٪ از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد و در صورت عدم پرداخت ، هنگام تسویه مابتفاوت نرخ ارز محاسبه می گردد. توضیحات تکمیلی کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد. - در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد. - مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

قوانین کنسلی

تمامی تور ها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد و در صورت کنسلی از سوی مسافرین هزینه تور سوخت کامل می باشد .

مدارک لازم
 • پاسپورت
  :
خدمات تور
 • لیدر رایگان
مسئولین تور
 • مهدی آذری----021-91006525
 • منصوره حجازی----021-91006525
 • پریسا زمانی----021-91006525
 • سحر شیاسی----021-91006525
مشاوره رایگان