این تور منقضی شده است

تور استانبول نوروز 1401 (3شب)

مشاهده تاریخ‌های برگزاری
رفت: 13 فروردین 1401
برگشت: 16 فروردین 1401
13 فروردین ساعت: 20:45 (به وقت تهران)
16 فروردین ساعت: 12:30 (به وقت استانبول)
برنامه رفت: 13 فروردین ساعت: 20:45
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر)
قشم ایر
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
مدت پرواز: 03:00
برنامه رفت: 16 فروردین ساعت: 12:30
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
قشم ایر)
قشم ایر
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 03:00

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
GORUR HOTEL
گرور
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,110,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,950,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,870,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل ریدل
Reydel
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,030,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,870,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Liza Hotel
گرند لیزا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,030,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Kaya Madrid Hotel
کایا مادرید
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,510,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,670,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,110,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Prens Hotel
پرنس
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,750,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,150,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Fide Hotel
فیده
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,460,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,110,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Istanbul Newcity Hotel
نیو سیتی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,980,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,110,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
جومبالی پلازا
Cumbali Plaza
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,980,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,540,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,110,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل اکچوال لایف
Actuel Life
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,380,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,110,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
City Center Istanbul
سیتی سنتر
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,760,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,630,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
دورا
Dora
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,540,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,870,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Euro Plaza Hotel
یورو پلازا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,970,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hotel Halic Goldenhorn
گرند هالیک
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,660,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Star Hotel
گرند استار
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,020,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,330,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Inntel Hotel Istanbul
اینتل
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,850,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,430,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Nupelda Residence Hotel
نوپلدا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Feronya Hotel
فرونیا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,010,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Palazzo Donizetti Hotel
پالازا دونیزتی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,010,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hotel de Pera
گرند د پرا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,850,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Surmeli Istanbul Hotel
سورملی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,260,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,250,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Eresin Hotels Taxim
ارسین
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,850,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Konak Hotel Taksim
کناک
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,410,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,410,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,510,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Dora Pera Hotel
دورا پرا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,640,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Lamartine Hotel
لامارتین
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,570,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
کراتون
The Craton
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,710,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,540,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سنترال پالاس
The Central Palace
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,810,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Cevahir Hotel
گرند جواهر
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,720,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,510,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Oztanik Hotel
گرند اوزتانیک
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,980,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,630,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آوانتگارد تکسیم
Avantgarde Taksim
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,980,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,630,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Nippon Hotel
هتل نیپون
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,060,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Lazzoni Hotel
لازونی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,130,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,920,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اکسیدنتال
Occidental
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,320,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,240,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,060,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Elite World Istanbul Hotel
الیت ورد
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,850,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,930,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Point Hotel Taksim
پوینت
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,370,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,630,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Titanic City Taksim
تایتانیک سیتی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,540,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,980,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Barceló Istanbul
بارسلو
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,630,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,150,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hilton Istanbul Bomonti
هیلتون بومونتی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,320,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,460,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,630,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hyatt Istanbul
گرند حیات
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,070,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,410,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
کنراد بسفروس
Conrad Istanbul Bosphorus
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,460,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,710,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hilton Istanbul Bosphorus
هیلتون بسفور
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,240,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,240,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,710,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Sofitel Istanbul Taksim
سوفیتل
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,410,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,630,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سوئیسوتل د بسفروس
Swissotel The Bosphorus
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,540,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,850,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,370,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

توضیحات
    
مدارک لازم
 • پاسپورت
  :
خدمات تور
 • لیدر رایگان
مسئولین تور
 • مهدی آذری----224
مشاوره رایگان