این تور منقضی شده است

تور استانبول نوروز 1401 (5شب)

مشاهده تاریخ‌های برگزاری
رفت: 13 فروردین 1401
برگشت: 18 فروردین 1401
13 فروردین ساعت: 20:45 (به وقت تهران)
18 فروردین ساعت: 12:30 (به وقت استانبول)
برنامه رفت: 13 فروردین ساعت: 20:45
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر)
قشم ایر
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
مدت پرواز: 03:00
برنامه رفت: 18 فروردین ساعت: 12:30
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
قشم ایر)
قشم ایر
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 03:00

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
GORUR
گورور
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,720,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل ریدل
Reydel
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,420,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,850,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند لیزا
Grand Liza
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,560,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,850,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل کایا مادرید
Kaya Madrid
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,950,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,910,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پرنس
Prens
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,710,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
فیده
Fide
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,240,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
جومبالی پلازا
Cumbali Plaza
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,750,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,370,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
City Center Istanbul
سیتی سنتر
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,370,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Istanbul Dora Hotel
دورا
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,680,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,620,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Euro Plaza Hotel
یورو پلازا
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,940,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,750,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,420,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hotel Halic Goldenhorn
گرند هالیک
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,940,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,220,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,420,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Star Hotel
گرند استار
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,470,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,010,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Inntel Hotel Istanbul
اینتل
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,210,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hotel de Pera
گرند د پرا
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,740,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,210,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Nupelda Residence Hotel
نوپلدا
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,740,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,610,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Feronya Hotel
فرونیا
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,740,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,480,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,420,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Palazzo Donizetti Hotel
پالازا دونیزتی
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,740,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,480,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Surmeli Istanbul Hotel
سورملی
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,870,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,870,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Eresin Hotels Taxim
ارسین
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,910,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,850,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Konak Hotel Taksim
کناک
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,130,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,140,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Dora Pera Hotel
دورا پرا
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,540,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,560,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Lamartine Hotel
لامارتین
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Carlton Hotel
د کارتون
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,630,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,430,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,010,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سنترال پالاس
The Central Palace
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,460,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Cevahir Hotel
گرند جواهر
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,930,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,670,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Oztanik Hotel
گرند اوزتانیک
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,070,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,160,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,170,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آوانتگارد تکسیم
Avantgarde Taksim
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,070,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,160,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,020,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Nippon Hotel
هتل نیپون
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,210,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,450,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Lazzoni Hotel
لازونی
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,330,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,660,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Occidental Taksim
اکسیدنتال
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,650,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,170,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
الیت ورلد پرستیژ
Elite World Prestige
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,520,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,330,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پوینت تکسیم
Point Hotel Taksim
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تایتانیک سیتی
Titanic City
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,680,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,070,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
بارسلو
Barcelo
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,820,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,360,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hilton Istanbul Bomonti
هیلتون بومونتی
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,260,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,540,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hyatt Istanbul
گرند حیات
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,420,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,550,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,460,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Conrad Istanbul Bosphorus
کنراد
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,870,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,760,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hilton Istanbul Bosphorus
هیلتون بسفور
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,170,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,510,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Sofitel Istanbul Taksim
سوفیتل
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,460,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سوئیسوتل د بسفروس
Swissotel The Bosphorus
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,680,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,530,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

توضیحات
  
مدارک لازم
 • پاسپورت
  :
  گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
خدمات تور
 • لیدر رایگان
مسئولین تور
 • مهدی آذری----021-91006525
 • منصوره حجازی----021-91006525
مشاوره رایگان