این تور منقضی شده است

تور استانبول نوروز 1401 (7 شب)

مشاهده تاریخ‌های برگزاری
رفت: 12 فروردین 1401
برگشت: 19 فروردین 1401
12 فروردین ساعت: 20:45 (به وقت تهران)
19 فروردین ساعت: 12:30 (به وقت استانبول)
برنامه رفت: 12 فروردین ساعت: 20:45
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر)
قشم ایر
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
مدت پرواز: 03:00
برنامه رفت: 19 فروردین ساعت: 12:30
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
قشم ایر)
قشم ایر
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 03:00

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
GORUR
گورور
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Reydel Hotel
ریدل
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,060,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,070,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند لیزا
Grand Liza
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,250,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,070,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل کایا مادرید
Kaya Madrid
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,560,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پرنس
Prens
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,670,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
فیده
Fide
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,730,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,410,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
جومبالی پلازا
Cumbali Plaza
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,920,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
نیو سیتی
New City
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,920,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,970,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل اکچوال لایف
Actuel Life
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,840,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سیتی سنتر
City Center
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,110,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,080,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
دورا
Dora
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,210,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,750,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند هالیک
Grand Halic
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,060,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Euro Plaza Hotel
یورو پلازا
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,930,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,060,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
Grand Star Hotel
گرند استار
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,330,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,360,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اینتل
Inntel
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,510,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,980,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند د پرا
Grand de Pera
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,980,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
فرونیا
Feronya
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,350,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,060,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پالازو دونیزتی
Palazzo Donizetti
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,350,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,920,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Nupelda Residence Hotel
نوپلدا
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,530,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,540,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سورملی
Surmeli
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
کوناک
Konak
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,250,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,270,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
دورا پرا
ِDora Pera
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,440,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,830,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
لامارتین
Lamartine
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,630,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سنترال پالاس
The Central Palace
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,130,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند جواهر
Grand Cevahir
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,370,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,020,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند اوزتانیک
Grand Oztanik
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,560,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آوانتگارد تکسیم
Avantgarde Taksim
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,560,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
نیپون
Nippon
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,770,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Lazzoni Hotel
لازونی
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,920,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
اکسیدنتال
Occidental
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,380,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,510,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
الیت ورلد پرستیژ
Elite World Prestige
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,130,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پوینت تکسیم
Point Hotel Taksim
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,810,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,760,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  880,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تایتانیک سیتی
Titanic City
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,220,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,570,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
بارسلو
Barcelo
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,420,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,980,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,130,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hilton Istanbul Bomonti
هیلتون بومونتی
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,040,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,020,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,080,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hyatt Istanbul
گرند حیات
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,650,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,440,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
کنراد بسفروس
Conrad Istanbul Bosphorus
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,680,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,330,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هیلتون بسفروس
Hilton Bosphorus
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,510,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سوفیتل تکسیم
Sofitel Taksim
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,920,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,770,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,130,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سوئیسوتل د بسفروس
Swissotel The Bosphorus
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,220,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  56,610,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,140,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

توضیحات
 
مدارک لازم
 • پاسپورت
  :
  گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
خدمات تور
 • لیدر رایگان
مسئولین تور
 • مهدی آذری----021-91006525
 • منصوره حجازی----021-91006525
مشاوره رایگان