این تور منقضی شده است

تور استانبول نوروز 1401 (5شب)

مشاهده تاریخ‌های برگزاری
رفت: 16 فروردین 1401
برگشت: 21 فروردین 1401
16 فروردین ساعت: 20:45 (به وقت تهران)
21 فروردین ساعت: 12:30 (به وقت استانبول)
برنامه رفت: 16 فروردین ساعت: 20:45
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر)
قشم ایر
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
مدت پرواز: 03:00
برنامه رفت: 21 فروردین ساعت: 12:30
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
قشم ایر)
قشم ایر
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 03:00

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
GORUR
گورور
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,920,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل ریدل
Reydel
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,050,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند لیزا
Grand Liza
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,760,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,050,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,360,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل کایا مادرید
Kaya Madrid
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,150,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,110,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پرنس
Prens
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,550,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,910,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,360,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
فیده
Fide
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,820,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,440,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
جومبالی پلازا
Cumbali Plaza
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,950,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,570,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
City Center Istanbul
سیتی سنتر
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,570,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Istanbul Dora Hotel
دورا
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,820,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Euro Plaza Hotel
یورو پلازا
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,140,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,950,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hotel Halic Goldenhorn
گرند هالیک
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,140,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,420,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Star Hotel
گرند استار
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,670,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,210,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Inntel Hotel Istanbul
اینتل
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,410,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,020,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hotel de Pera
گرند د پرا
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,940,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,410,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Nupelda Residence Hotel
نوپلدا
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,940,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,810,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Feronya Hotel
فرونیا
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,940,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,680,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Palazzo Donizetti Hotel
پالازا دونیزتی
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,940,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,680,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Surmeli Istanbul Hotel
سورملی
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,070,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,070,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Eresin Hotels Taxim
ارسین
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,110,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,050,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Konak Hotel Taksim
کناک
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,330,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,340,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Dora Pera Hotel
دورا پرا
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,470,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,740,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,760,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Lamartine Hotel
لامارتین
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Carlton Hotel
د کارتون
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,830,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,630,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سنترال پالاس
The Central Palace
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,660,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Cevahir Hotel
گرند جواهر
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,130,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,870,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Oztanik Hotel
گرند اوزتانیک
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,360,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,370,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آوانتگارد تکسیم
Avantgarde Taksim
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,360,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Nippon Hotel
هتل نیپون
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,410,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,650,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Lazzoni Hotel
لازونی
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,530,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,860,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Occidental Taksim
اکسیدنتال
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,850,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,370,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,080,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
الیت ورلد پرستیژ
Elite World Prestige
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,530,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پوینت تکسیم
Point Hotel Taksim
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تایتانیک سیتی
Titanic City
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,270,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,640,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
بارسلو
Barcelo
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,020,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,560,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,530,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hilton Istanbul Bomonti
هیلتون بومونتی
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,460,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,740,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hyatt Istanbul
گرند حیات
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,750,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Conrad Istanbul Bosphorus
کنراد
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,070,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,960,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hilton Istanbul Bosphorus
هیلتون بسفور
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,370,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,710,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Sofitel Istanbul Taksim
سوفیتل
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,660,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,530,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سوئیسوتل د بسفروس
Swissotel The Bosphorus
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,730,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

توضیحات
  
مدارک لازم
 • پاسپورت
  :
  گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
خدمات تور
 • لیدر رایگان
مسئولین تور
 • مهدی آذری----224
مشاوره رایگان