این تور منقضی شده است

تور استانبول نوروز 1401 (3شب)

مشاهده تاریخ‌های برگزاری
رفت: 15 فروردین 1401
برگشت: 18 فروردین 1401
15 فروردین ساعت: 20:45 (به وقت تهران)
18 فروردین ساعت: 12:30 (به وقت استانبول)
برنامه رفت: 15 فروردین ساعت: 20:45
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر)
قشم ایر
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
مدت پرواز: 03:00
برنامه رفت: 18 فروردین ساعت: 12:30
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
قشم ایر)
قشم ایر
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 03:00

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
GORUR HOTEL
گرور
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,910,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,750,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,670,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Reydel Hotel
ریدل
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,830,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,670,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Liza Hotel
گرند لیزا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,070,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,830,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Kaya Madrid Hotel
کایا مادرید
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,310,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,470,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Prens Hotel
پرنس
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,550,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,950,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Fide Hotel
فیده
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,260,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Istanbul Newcity Hotel
نیو سیتی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,780,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
جومبالی پلازا
Cumbali Plaza
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,780,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,340,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل اکچوال لایف
Actuel Life
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
City Center Istanbul
سیتی سنتر
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,560,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,430,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
دورا
Dora
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,340,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,670,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Euro Plaza Hotel
یورو پلازا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,770,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hotel Halic Goldenhorn
گرند هالیک
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,460,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Star Hotel
گرند استار
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,820,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,130,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Inntel Hotel Istanbul
اینتل
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,650,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Nupelda Residence Hotel
نوپلدا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,980,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Feronya Hotel
فرونیا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,980,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,810,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Palazzo Donizetti Hotel
پالازا دونیزتی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,980,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,810,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,780,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hotel de Pera
گرند د پرا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,980,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,650,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Surmeli Istanbul Hotel
سورملی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,060,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,050,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Eresin Hotels Taxim
ارسین
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,650,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Konak Hotel Taksim
کناک
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,210,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,210,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,310,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Dora Pera Hotel
دورا پرا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,440,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Lamartine Hotel
لامارتین
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,370,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
کراتون
The Craton
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,510,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سنترال پالاس
The Central Palace
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,610,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Cevahir Hotel
گرند جواهر
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,520,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,310,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Oztanik Hotel
گرند اوزتانیک
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,780,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,430,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,040,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آوانتگارد تکسیم
Avantgarde Taksim
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,780,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,430,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Nippon Hotel
هتل نیپون
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,860,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,080,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Lazzoni Hotel
لازونی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,930,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,720,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اکسیدنتال
Occidental
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,120,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,040,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,860,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Elite World Istanbul Hotel
الیت ورد
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,650,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,730,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Point Hotel Taksim
پوینت
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,170,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,430,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Titanic City Taksim
تایتانیک سیتی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,340,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,780,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Barceló Istanbul
بارسلو
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,430,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,950,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hilton Istanbul Bomonti
هیلتون بومونتی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,120,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,260,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,430,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hyatt Istanbul
گرند حیات
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,870,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
کنراد بسفروس
Conrad Istanbul Bosphorus
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,260,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,510,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hilton Istanbul Bosphorus
هیلتون بسفور
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,040,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,040,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,510,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Sofitel Istanbul Taksim
سوفیتل
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,210,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,430,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سوئیسوتل د بسفروس
Swissotel The Bosphorus
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,340,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,650,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,170,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

توضیحات
    
مدارک لازم
 • پاسپورت
  :
خدمات تور
 • لیدر رایگان
مسئولین تور
 • مهدی آذری----021-91006525
 • منصوره حجازی----021-91006525
مشاوره رایگان