این تور منقضی شده است

تور استانبول نوروز 1401 (7 شب)

مشاهده تاریخ‌های برگزاری
رفت: 14 فروردین 1401
برگشت: 21 فروردین 1401
14 فروردین ساعت: 20:45 (به وقت تهران)
21 فروردین ساعت: 12:30 (به وقت استانبول)
برنامه رفت: 14 فروردین ساعت: 20:45
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر)
قشم ایر
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
مدت پرواز: 03:00
برنامه رفت: 21 فروردین ساعت: 12:30
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
قشم ایر)
قشم ایر
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 03:00

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
GORUR
گورور
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,680,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Reydel Hotel
ریدل
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,860,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,870,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند لیزا
Grand Liza
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,050,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,870,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل کایا مادرید
Kaya Madrid
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,360,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پرنس
Prens
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,160,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,470,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
فیده
Fide
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,530,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,210,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
جومبالی پلازا
Cumbali Plaza
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
نیو سیتی
New City
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,770,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل اکچوال لایف
Actuel Life
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,640,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سیتی سنتر
City Center
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,910,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
دورا
Dora
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,010,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,550,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند هالیک
Grand Halic
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,860,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Euro Plaza Hotel
یورو پلازا
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,730,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,860,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
Grand Star Hotel
گرند استار
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,130,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اینتل
Inntel
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,310,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,780,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,420,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند د پرا
Grand de Pera
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,780,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,460,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
فرونیا
Feronya
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,150,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,860,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پالازو دونیزتی
Palazzo Donizetti
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,150,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Nupelda Residence Hotel
نوپلدا
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,330,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سورملی
Surmeli
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,680,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
کوناک
Konak
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,050,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,070,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
دورا پرا
ِDora Pera
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,240,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,630,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
لامارتین
Lamartine
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,430,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سنترال پالاس
The Central Palace
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,980,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,930,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند جواهر
Grand Cevahir
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,170,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,820,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند اوزتانیک
Grand Oztanik
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آوانتگارد تکسیم
Avantgarde Taksim
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
نیپون
Nippon
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,570,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Lazzoni Hotel
لازونی
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
اکسیدنتال
Occidental
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,310,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
الیت ورلد پرستیژ
Elite World Prestige
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,930,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پوینت تکسیم
Point Hotel Taksim
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,610,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,560,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  680,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تایتانیک سیتی
Titanic City
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,020,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,370,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
بارسلو
Barcelo
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,220,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,780,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hilton Istanbul Bomonti
هیلتون بومونتی
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,840,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,820,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hyatt Istanbul
گرند حیات
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,450,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,240,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,710,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
کنراد بسفروس
Conrad Istanbul Bosphorus
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,130,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هیلتون بسفروس
Hilton Bosphorus
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,310,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سوفیتل تکسیم
Sofitel Taksim
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,570,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سوئیسوتل د بسفروس
Swissotel The Bosphorus
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,020,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  56,410,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,940,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,000,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

توضیحات
 
مدارک لازم
 • پاسپورت
  :
  گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
خدمات تور
 • لیدر رایگان
مسئولین تور
 • مهدی آذری----021-91006525
 • منصوره حجازی----021-91006525
مشاوره رایگان