این تور منقضی شده است

تور استانبول نوروز 1401 (3شب)

مشاهده تاریخ‌های برگزاری
رفت: 12 فروردین 1401
برگشت: 15 فروردین 1401
12 فروردین ساعت: 20:45 (به وقت تهران)
15 فروردین ساعت: 12:30 (به وقت استانبول)
برنامه رفت: 12 فروردین ساعت: 20:45
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر)
قشم ایر
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
مدت پرواز: 03:00
برنامه رفت: 15 فروردین ساعت: 12:30
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
قشم ایر)
قشم ایر
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 03:00

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
GORUR HOTEL
گرور
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,710,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,550,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Reydel Hotel
ریدل
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,630,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Liza Hotel
گرند لیزا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,870,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,630,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,630,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Kaya Madrid Hotel
کایا مادرید
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,110,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,270,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,710,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Prens Hotel
پرنس
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,750,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,630,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Fide Hotel
فیده
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,060,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,710,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Istanbul Newcity Hotel
نیو سیتی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,580,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,710,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
جومبالی پلازا
Cumbali Plaza
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,580,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,140,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,710,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل اکچوال لایف
Actuel Life
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,980,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,710,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
City Center Istanbul
سیتی سنتر
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,360,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
دورا
Dora
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,140,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Euro Plaza Hotel
یورو پلازا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,570,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hotel Halic Goldenhorn
گرند هالیک
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,260,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Star Hotel
گرند استار
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,930,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Inntel Hotel Istanbul
اینتل
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,450,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Nupelda Residence Hotel
نوپلدا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,780,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,420,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Feronya Hotel
فرونیا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,780,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,610,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Palazzo Donizetti Hotel
پالازا دونیزتی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,780,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,610,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,580,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hotel de Pera
گرند د پرا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,780,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,450,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Surmeli Istanbul Hotel
سورملی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,860,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,850,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Eresin Hotels Taxim
ارسین
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,450,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Konak Hotel Taksim
کناک
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,010,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,010,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,110,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Dora Pera Hotel
دورا پرا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,240,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,870,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Lamartine Hotel
لامارتین
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,170,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
کراتون
The Craton
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,310,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,140,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سنترال پالاس
The Central Palace
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,410,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Cevahir Hotel
گرند جواهر
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,320,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,110,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Oztanik Hotel
گرند اوزتانیک
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,580,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,230,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,840,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آوانتگارد تکسیم
Avantgarde Taksim
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,580,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,230,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Nippon Hotel
هتل نیپون
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,660,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Lazzoni Hotel
لازونی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,730,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,520,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اکسیدنتال
Occidental
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,920,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,840,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Elite World Istanbul Hotel
الیت ورد
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,450,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,530,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Point Hotel Taksim
پوینت
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,970,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,230,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Titanic City Taksim
تایتانیک سیتی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,140,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,580,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Barceló Istanbul
بارسلو
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,230,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,750,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,530,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hilton Istanbul Bomonti
هیلتون بومونتی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,920,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,060,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hyatt Istanbul
گرند حیات
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,670,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,010,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
کنراد بسفروس
Conrad Istanbul Bosphorus
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,060,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,310,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hilton Istanbul Bosphorus
هیلتون بسفور
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,840,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,840,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,310,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Sofitel Istanbul Taksim
سوفیتل
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,010,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,230,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,530,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سوئیسوتل د بسفروس
Swissotel The Bosphorus
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,140,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,450,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

توضیحات
    
مدارک لازم
 • پاسپورت
  :
خدمات تور
 • لیدر رایگان
مسئولین تور
 • مهدی آذری----021-91006525
 • منصوره حجازی----021-91006525
مشاوره رایگان