این تور منقضی شده است

تور استانبول نوروز 1401 (3شب)

مشاهده تاریخ‌های برگزاری
رفت: 06 فروردین 1401
برگشت: 09 فروردین 1401
06 فروردین ساعت: 20:45 (به وقت تهران)
09 فروردین ساعت: 12:30 (به وقت استانبول)
برنامه رفت: 06 فروردین ساعت: 20:45
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر)
قشم ایر
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
مدت پرواز: 03:00
برنامه رفت: 09 فروردین ساعت: 12:30
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
قشم ایر)
قشم ایر
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 03:00

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
GORUR HOTEL
گرور
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,510,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,350,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل ریدل
Reydel
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,430,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Liza Hotel
گرند لیزا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,670,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,430,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,430,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Kaya Madrid Hotel
کایا مادرید
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,910,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,070,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,510,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Prens Hotel
پرنس
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,150,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,550,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,430,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Fide Hotel
فیده
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,860,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,510,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Istanbul Newcity Hotel
نیو سیتی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,380,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,510,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
جومبالی پلازا
Cumbali Plaza
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,380,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,940,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,510,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل اکچوال لایف
Actuel Life
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,780,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,510,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
City Center Istanbul
سیتی سنتر
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,160,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
دورا
Dora
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,940,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Euro Plaza Hotel
یورو پلازا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,370,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hotel Halic Goldenhorn
گرند هالیک
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,060,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Star Hotel
گرند استار
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,420,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,730,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Inntel Hotel Istanbul
اینتل
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,250,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Nupelda Residence Hotel
نوپلدا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,580,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Feronya Hotel
فرونیا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,580,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,410,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Palazzo Donizetti Hotel
پالازا دونیزتی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,580,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,410,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hotel de Pera
گرند د پرا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,580,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,250,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Surmeli Istanbul Hotel
سورملی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,660,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,650,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Eresin Hotels Taxim
ارسین
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,680,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,250,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,370,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Konak Hotel Taksim
کناک
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,810,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,810,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Dora Pera Hotel
دورا پرا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,040,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,670,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Lamartine Hotel
لامارتین
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,970,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
کراتون
The Craton
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,110,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,940,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سنترال پالاس
The Central Palace
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,210,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Cevahir Hotel
گرند جواهر
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,120,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Oztanik Hotel
گرند اوزتانیک
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,380,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,030,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,640,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آوانتگارد تکسیم
Avantgarde Taksim
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,380,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,030,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Nippon Hotel
هتل نیپون
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,460,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Lazzoni Hotel
لازونی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,530,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,320,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اکسیدنتال
Occidental
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,640,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,460,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Elite World Istanbul Hotel
الیت ورد
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,250,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,330,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,370,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Point Hotel Taksim
پوینت
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,770,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,030,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,370,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Titanic City Taksim
تایتانیک سیتی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,940,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Barceló Istanbul
بارسلو
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,030,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,550,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hilton Istanbul Bomonti
هیلتون بومونتی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,860,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hyatt Istanbul
گرند حیات
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,470,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,810,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
کنراد بسفروس
Conrad Istanbul Bosphorus
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,860,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,110,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hilton Istanbul Bosphorus
هیلتون بسفور
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,640,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,640,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,110,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Sofitel Istanbul Taksim
سوفیتل
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,810,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,030,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سوئیسوتل د بسفروس
Swissotel The Bosphorus
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,940,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,250,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

توضیحات
    
مدارک لازم
 • پاسپورت
  :
خدمات تور
 • لیدر رایگان
مسئولین تور
 • مهدی آذری----021-91006525
 • منصوره حجازی----021-91006525
مشاوره رایگان