این تور منقضی شده است

تور استانبول نوروز 1401 (3شب)

مشاهده تاریخ‌های برگزاری
رفت: 03 فروردین 1401
برگشت: 06 فروردین 1401
03 فروردین ساعت: 20:45 (به وقت تهران)
06 فروردین ساعت: 12:30 (به وقت استانبول)
برنامه رفت: 03 فروردین ساعت: 20:45
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر)
قشم ایر
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
مدت پرواز: 03:00
برنامه رفت: 06 فروردین ساعت: 12:30
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
قشم ایر)
قشم ایر
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 03:00

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
GORUR HOTEL
گرور
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,210,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,050,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل ریدل
Reydel
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,130,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Liza Hotel
گرند لیزا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,370,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,130,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,130,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Kaya Madrid Hotel
کایا مادرید
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,610,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,770,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Prens Hotel
پرنس
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,850,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,250,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,130,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Fide Hotel
فیده
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,560,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Istanbul Newcity Hotel
نیو سیتی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
جومبالی پلازا
Cumbali Plaza
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,640,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل اکچوال لایف
Actuel Life
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
City Center Istanbul
سیتی سنتر
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,860,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
دورا
Dora
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,640,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Euro Plaza Hotel
یورو پلازا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,070,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hotel Halic Goldenhorn
گرند هالیک
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,760,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Star Hotel
گرند استار
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,120,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,430,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Inntel Hotel Istanbul
اینتل
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,950,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,530,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Nupelda Residence Hotel
نوپلدا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,920,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Feronya Hotel
فرونیا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,110,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Palazzo Donizetti Hotel
پالازا دونیزتی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,110,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,080,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hotel de Pera
گرند د پرا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,950,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Surmeli Istanbul Hotel
سورملی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,350,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Eresin Hotels Taxim
ارسین
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,380,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,950,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Konak Hotel Taksim
کناک
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,510,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,510,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,610,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Dora Pera Hotel
دورا پرا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,740,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,370,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Lamartine Hotel
لامارتین
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,670,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
کراتون
The Craton
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,810,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,640,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سنترال پالاس
The Central Palace
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,910,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Cevahir Hotel
گرند جواهر
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,820,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,610,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Oztanik Hotel
گرند اوزتانیک
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,730,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آوانتگارد تکسیم
Avantgarde Taksim
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,730,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Nippon Hotel
هتل نیپون
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,160,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Lazzoni Hotel
لازونی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,230,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,020,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اکسیدنتال
Occidental
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,420,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,340,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Elite World Istanbul Hotel
الیت ورد
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,950,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,030,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Point Hotel Taksim
پوینت
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,470,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,730,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Titanic City Taksim
تایتانیک سیتی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,640,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,080,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Barceló Istanbul
بارسلو
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,730,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,250,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hilton Istanbul Bomonti
هیلتون بومونتی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,420,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,560,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hyatt Istanbul
گرند حیات
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,170,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,510,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
کنراد بسفروس
Conrad Istanbul Bosphorus
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,560,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,810,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hilton Istanbul Bosphorus
هیلتون بسفور
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,340,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,340,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,810,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Sofitel Istanbul Taksim
سوفیتل
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,510,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,730,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سوئیسوتل د بسفروس
Swissotel The Bosphorus
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,640,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,950,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

توضیحات
    
مدارک لازم
 • پاسپورت
  :
خدمات تور
 • لیدر رایگان
مسئولین تور
 • مهدی آذری----021-91006525
 • منصوره حجازی----021-91006525
مشاوره رایگان