این تور منقضی شده است

تور استانبول نوروز 1401 (3شب)

مشاهده تاریخ‌های برگزاری
رفت: 02 فروردین 1401
برگشت: 05 فروردین 1401
02 فروردین ساعت: 20:45 (به وقت تهران)
05 فروردین ساعت: 12:30 (به وقت استانبول)
برنامه رفت: 02 فروردین ساعت: 20:45
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر)
قشم ایر
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
مدت پرواز: 03:00
برنامه رفت: 05 فروردین ساعت: 12:30
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
قشم ایر)
قشم ایر
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 03:00

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
GORUR HOTEL
گرور
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,810,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,650,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل ریدل
Reydel
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,730,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Liza Hotel
گرند لیزا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,970,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,730,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Kaya Madrid Hotel
کایا مادرید
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,210,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,370,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,810,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Prens Hotel
پرنس
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,450,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,850,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Fide Hotel
فیده
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,160,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,810,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Istanbul Newcity Hotel
نیو سیتی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,680,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,810,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
جومبالی پلازا
Cumbali Plaza
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,680,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,240,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,810,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل اکچوال لایف
Actuel Life
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,810,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
City Center Istanbul
سیتی سنتر
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,460,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
دورا
Dora
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,240,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Euro Plaza Hotel
یورو پلازا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,670,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hotel Halic Goldenhorn
گرند هالیک
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,360,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Star Hotel
گرند استار
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,030,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,450,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Inntel Hotel Istanbul
اینتل
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,550,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,130,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Nupelda Residence Hotel
نوپلدا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Feronya Hotel
فرونیا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,710,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Palazzo Donizetti Hotel
پالازا دونیزتی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,710,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hotel de Pera
گرند د پرا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,550,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Surmeli Istanbul Hotel
سورملی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,960,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,950,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Eresin Hotels Taxim
ارسین
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,980,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,550,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,670,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Konak Hotel Taksim
کناک
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,110,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,110,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Dora Pera Hotel
دورا پرا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,340,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Lamartine Hotel
لامارتین
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
کراتون
The Craton
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,410,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سنترال پالاس
The Central Palace
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,510,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Cevahir Hotel
گرند جواهر
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,420,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Oztanik Hotel
گرند اوزتانیک
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,680,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,330,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,940,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آوانتگارد تکسیم
Avantgarde Taksim
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,680,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,330,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Nippon Hotel
هتل نیپون
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,760,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Lazzoni Hotel
لازونی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,830,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,620,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اکسیدنتال
Occidental
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,020,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,940,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,760,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Elite World Istanbul Hotel
الیت ورد
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,550,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,630,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,670,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Point Hotel Taksim
پوینت
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,070,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,330,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,670,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Titanic City Taksim
تایتانیک سیتی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,240,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,680,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Barceló Istanbul
بارسلو
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,330,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,850,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,630,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hilton Istanbul Bomonti
هیلتون بومونتی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,020,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,160,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hyatt Istanbul
گرند حیات
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,770,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,110,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
کنراد بسفروس
Conrad Istanbul Bosphorus
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,160,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,410,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hilton Istanbul Bosphorus
هیلتون بسفور
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,940,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,940,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,410,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Sofitel Istanbul Taksim
سوفیتل
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,110,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,330,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,630,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سوئیسوتل د بسفروس
Swissotel The Bosphorus
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,240,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,550,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

توضیحات
    
مدارک لازم
 • پاسپورت
  :
خدمات تور
 • لیدر رایگان
مسئولین تور
 • مهدی آذری----021-91006525
 • منصوره حجازی----021-91006525
مشاوره رایگان