این تور منقضی شده است

تور استانبول نوروز 1401 (5شب)

مشاهده تاریخ‌های برگزاری
رفت: 03 فروردین 1401
برگشت: 10 فروردین 1401
03 فروردین ساعت: 20:45 (به وقت تهران)
10 فروردین ساعت: 12:30 (به وقت استانبول)
برنامه رفت: 03 فروردین ساعت: 20:45
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر)
قشم ایر
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
مدت پرواز: 03:00
برنامه رفت: 10 فروردین ساعت: 12:30
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
قشم ایر)
قشم ایر
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 03:00

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
GORUR
گورور
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,120,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Reydel Hotel
ریدل
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,820,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,250,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند لیزا
Grand Liza
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,960,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,250,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,560,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل کایا مادرید
Kaya Madrid
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,310,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پرنس
Prens
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,750,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,110,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,560,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
فیده
Fide
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,020,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,640,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
جومبالی پلازا
Cumbali Plaza
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,150,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,770,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
City Center Istanbul
سیتی سنتر
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,770,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Istanbul Dora Hotel
دورا
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,020,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Euro Plaza Hotel
یورو پلازا
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,340,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,150,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hotel Halic Goldenhorn
گرند هالیک
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,340,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,620,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Star Hotel
گرند استار
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,870,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,410,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Inntel Hotel Istanbul
اینتل
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,610,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hotel de Pera
گرند د پرا
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,140,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,610,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Nupelda Residence Hotel
نوپلدا
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,140,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,010,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Feronya Hotel
فرونیا
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,140,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,880,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Palazzo Donizetti Hotel
پالازا دونیزتی
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,140,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,880,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Surmeli Istanbul Hotel
سورملی
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,270,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Eresin Hotels Taxim
ارسین
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,310,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,250,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,130,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Konak Hotel Taksim
کناک
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,530,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,540,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Dora Pera Hotel
دورا پرا
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,670,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,940,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Lamartine Hotel
لامارتین
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Carlton Hotel
د کارتون
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,030,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,830,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,410,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سنترال پالاس
The Central Palace
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,860,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Cevahir Hotel
گرند جواهر
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,330,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,070,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Oztanik Hotel
گرند اوزتانیک
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,470,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,560,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آوانتگارد تکسیم
Avantgarde Taksim
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,470,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,560,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,420,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Nippon Hotel
هتل نیپون
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,610,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,850,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Lazzoni Hotel
لازونی
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,730,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,060,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Occidental Taksim
اکسیدنتال
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,050,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,570,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
الیت ورلد پرستیژ
Elite World Prestige
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,920,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,730,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,130,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پوینت تکسیم
Point Hotel Taksim
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,130,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تایتانیک سیتی
Titanic City
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,470,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,840,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
بارسلو
Barcelo
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,220,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,760,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hilton Istanbul Bomonti
هیلتون بومونتی
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,660,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,940,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hyatt Istanbul
گرند حیات
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,820,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,950,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,860,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Conrad Istanbul Bosphorus
کنراد
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,160,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hilton Istanbul Bosphorus
هیلتون بسفور
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,570,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,910,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Sofitel Istanbul Taksim
سوفیتل
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,860,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سوئیسوتل د بسفروس
Swissotel The Bosphorus
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  45,930,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,450,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

توضیحات
  
مدارک لازم
 • پاسپورت
  :
  گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
خدمات تور
 • لیدر رایگان
مسئولین تور
 • مهدی آذری----021-91006525
 • منصوره حجازی----021-91006525
مشاوره رایگان