این تور منقضی شده است

تور استانبول نوروز 1401 (7 شب)

مشاهده تاریخ‌های برگزاری
رفت: 10 فروردین 1401
برگشت: 17 فروردین 1401
10 فروردین ساعت: 20:45 (به وقت تهران)
17 فروردین ساعت: 12:30 (به وقت استانبول)
برنامه رفت: 10 فروردین ساعت: 20:45
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر)
قشم ایر
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
مدت پرواز: 03:00
برنامه رفت: 17 فروردین ساعت: 12:30
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
قشم ایر)
قشم ایر
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 03:00

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
GORUR
گورور
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,580,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,020,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل ریدل
Reydel
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,760,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,770,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,020,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند لیزا
Grand Liza
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,950,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,770,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل کایا مادرید
Kaya Madrid
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,260,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,580,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پرنس
Prens
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,060,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,370,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
فیده
Fide
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,430,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,110,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,580,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
جومبالی پلازا
Cumbali Plaza
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,580,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
نیو سیتی
New City
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,670,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,580,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل اکچوال لایف
Actuel Life
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,540,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,580,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سیتی سنتر
City Center
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,810,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,780,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
دورا
Dora
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,910,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,450,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,020,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند هالیک
Grand Halic
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,760,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Euro Plaza Hotel
یورو پلازا
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,630,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,760,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
Grand Star Hotel
گرند استار
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,030,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,060,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اینتل
Inntel
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,210,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,680,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند د پرا
Grand de Pera
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,680,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,360,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
فرونیا
Feronya
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,050,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,760,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پالازو دونیزتی
Palazzo Donizetti
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,050,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Nupelda Residence Hotel
نوپلدا
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,230,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سورملی
Surmeli
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,580,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
کوناک
Konak
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,950,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,970,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
دورا پرا
ِDora Pera
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,140,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,530,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
لامارتین
Lamartine
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,330,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سنترال پالاس
The Central Palace
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,830,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند جواهر
Grand Cevahir
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,070,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,720,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند اوزتانیک
Grand Oztanik
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,260,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آوانتگارد تکسیم
Avantgarde Taksim
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,260,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
نیپون
Nippon
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,470,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Lazzoni Hotel
لازونی
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
اکسیدنتال
Occidental
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,210,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
الیت ورلد پرستیژ
Elite World Prestige
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,830,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پوینت تکسیم
Point Hotel Taksim
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,510,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,460,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,580,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تایتانیک سیتی
Titanic City
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,920,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,270,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
بارسلو
Barcelo
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,120,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,680,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hilton Istanbul Bomonti
هیلتون بومونتی
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,740,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,720,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,780,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hyatt Istanbul
گرند حیات
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,140,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,610,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
کنراد بسفروس
Conrad Istanbul Bosphorus
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,380,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,030,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هیلتون بسفروس
Hilton Bosphorus
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,210,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سوفیتل تکسیم
Sofitel Taksim
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,470,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سوئیسوتل د بسفروس
Swissotel The Bosphorus
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,920,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  57,310,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,840,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

توضیحات
 
مدارک لازم
 • پاسپورت
  :
  گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
خدمات تور
 • لیدر رایگان
مسئولین تور
 • مهدی آذری----224
مشاوره رایگان