این تور منقضی شده است

تور گرجستان نوروز 1401 (3شب)

09 فروردین ساعت: 16:30 (به وقت تهران)
12 فروردین ساعت: 19:15 (به وقت تفلیس)
برنامه رفت: 09 فروردین ساعت: 16:30
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر)
قشم ایر
تفلیس, فرودگاه بین‌المللی تفلیس
مدت پرواز: 01:45
برنامه رفت: 12 فروردین ساعت: 19:15
تفلیس, فرودگاه بین‌المللی تفلیس
قشم ایر)
قشم ایر
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 01:45

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
HOTEL LIKE TBILISI
لایک
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,320,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,730,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
Hotel Isaka
آسکا
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,560,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,060,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
Hotel Rustaveli 36
روستاولی 36
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,650,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,140,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
G&G
جی اند جی هتل
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,730,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,550,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
Hotel Livin
لیوین
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,140,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
Rustaveli Palace
روستاولی پالاس
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,140,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,210,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
Gallery Inn
گالری این
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
Bridge Boutique Hotel
بریج بوتیک
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,140,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
Brosse Garden
بروز گاردن
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,140,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
Elle Boutique Hotel
ال بوتیک
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,140,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
Iveria Inn Hotel
ایوریا هتل
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,470,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,630,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,310,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
Hotel Parma
پارما
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,470,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,040,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
L.M Club Hotel
ال ام کلاب
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,510,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,120,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
Hotel Zeg
هتل زگ
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,640,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,040,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
Hotel Aqua Liberty
آکوا هتل لیبرتی
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,640,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,370,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,890,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
Hotel Adamo
هتل آداما
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,760,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,620,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
Radius Hotel Tbilisi
رادیوس هتل
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,970,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,450,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
Kalasi Hotel
کلاسی هتل
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,970,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,620,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,140,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
Ramada by Wyndham
رامادا بای ویندهام
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,970,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,860,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
Hotel Astoria Tbilisi
آستوریا
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,970,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,030,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
Green Tower Hotel
گیرین تاور هتل
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,970,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,030,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,140,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
Green Queen Hotel
گرین کویین
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,170,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,440,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
Ameri Plaza Tbilisi
آماری پلازا
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,380,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,030,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
ibis Styles Tbilisi Center
ابیس استایل
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,850,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
Preference
پرفرنس
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,680,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
Courtyard by Marriott Tbilisi
کانتری بای مریوت
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
Mercure Tbilisi Old Town
مرکور تبلیسی اولد تاون
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,680,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
Holiday Inn
هالیدی این
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
IOTA Hotel Tbilisi
اوتا هتل
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,410,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,680,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
Wyndham Grand Tbilisi
ویندهام گرند تفلیس
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,770,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,240,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,870,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace
شرایتون گرند متخی پالاس
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,060,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,150,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
Biltmore
بیلتمور
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,060,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,220,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,430,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
Radisson
رادیسون
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,630,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

توضیحات


مدارک لازم
 • پاسپورت
  :
  پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار از زمان سفر
خدمات تور
 • لیدر رایگان
مسئولین تور
 • مهدی آذری----224
مشاوره رایگان