این تور منقضی شده است

تور گرجستان نوروز 1401 (5 شب )

03 فروردین ساعت: 16:30 (به وقت تهران)
08 فروردین ساعت: 19:15 (به وقت تفلیس)
برنامه رفت: 03 فروردین ساعت: 16:30
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر)
قشم ایر
تفلیس, فرودگاه بین‌المللی تفلیس
مدت پرواز: 01:45
برنامه رفت: 08 فروردین ساعت: 19:15
تفلیس, فرودگاه بین‌المللی تفلیس
قشم ایر)
قشم ایر
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 01:45

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
HOTEL LIKE TBILISI
لایک
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,280,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hotel Isaka
آسکا
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,830,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,940,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hotel Rustaveli 36
روستاولی 36
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,140,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,970,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,870,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
G&G
جی اند جی هتل
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,650,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hotel Livin
لیوین
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,970,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,030,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Rustaveli Palace
روستاولی پالاس
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,970,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,750,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Elle Boutique Hotel
ال بوتیک
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,310,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,720,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Gallery Inn
گالری این
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,310,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,720,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Bridge Boutique Hotel
بریج بوتیک
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,310,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,720,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Brosse Garden
بروز گاردن
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,310,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,030,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Iveria Inn Hotel
ایوریا هتل
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,520,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,440,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hotel Parma
پارما
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,520,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,130,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,170,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
L.M Club Hotel
ال ام کلاب
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,270,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,170,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hotel Zeg
هتل زگ
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,130,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hotel Aqua Liberty
آکوا هتل لیبرتی
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,680,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hotel Adamo
هتل آداما
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Radius Hotel Tbilisi
رادیوس هتل
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,340,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,820,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Kalasi Hotel
کلاسی هتل
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,340,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Ramada by Wyndham
رامادا بای ویندهام
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,340,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hotel Astoria Tbilisi
آستوریا
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,340,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,780,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Ameri Plaza Tbilisi
آماری پلازا
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,030,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,780,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ibis Styles Tbilisi Center
ابیس استایل
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,150,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Preference
پرفرنس
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,060,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,530,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Courtyard by Marriott Tbilisi
کانتری بای مریوت
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,220,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Mercure Tbilisi Old Town
مرکور تبلیسی اولد تاون
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,530,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Holiday Inn
هالیدی این
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,540,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,220,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
IOTA Hotel Tbilisi
اوتا هتل
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,750,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,530,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Wyndham Grand Tbilisi
ویندهام گرند تفلیس
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,020,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace
شرایتون گرند متخی پالاس
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,650,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,840,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Biltmore
بیلتمور
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,890,000 تومان
توضیحات : STD ROOM
رزرو
Radisson
رادیسون
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,840,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,780,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,890,000 تومان
توضیحات : STD ROOM
رزرو

اطلاعات تور

توضیحات
  
مدارک لازم
 • پاسپورت
  :
خدمات تور
 • لیدر رایگان
مسئولین تور
 • مهدی آذری----021-91006525
 • منصوره حجازی----021-91006525
مشاوره رایگان