این تور منقضی شده است

تور استانبول نوروز 1401 (3شب)

مشاهده تاریخ‌های برگزاری
رفت: 28 اسفند 1400
برگشت: 02 فروردین 1401
28 اسفند ساعت: 20:45 (به وقت تهران)
02 فروردین ساعت: 12:30 (به وقت استانبول)
برنامه رفت: 28 اسفند ساعت: 20:45
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر)
قشم ایر
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
مدت پرواز: 03:00
برنامه رفت: 02 فروردین ساعت: 12:30
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
قشم ایر)
قشم ایر
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 03:00

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
GORUR HOTEL
گرور
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,010,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,850,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Reydel Hotel
ریدل
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,930,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Liza Hotel
گرند لیزا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,170,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,930,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Kaya Madrid Hotel
کایا مادرید
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,410,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,570,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,010,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Prens Hotel
پرنس
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,650,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,050,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Fide Hotel
فیده
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,360,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,010,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Istanbul Newcity Hotel
نیو سیتی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,010,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
جومبالی پلازا
Cumbali Plaza
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,440,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,010,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل اکچوال لایف
Actuel Life
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,010,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
City Center Istanbul
سیتی سنتر
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,660,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,530,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
دورا
Dora
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,440,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Euro Plaza Hotel
یورو پلازا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,870,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hotel Halic Goldenhorn
گرند هالیک
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,560,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Star Hotel
گرند استار
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,920,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,230,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Inntel Hotel Istanbul
اینتل
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,750,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Nupelda Residence Hotel
نوپلدا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Feronya Hotel
فرونیا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,910,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Palazzo Donizetti Hotel
پالازا دونیزتی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,910,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hotel de Pera
گرند د پرا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,750,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Surmeli Istanbul Hotel
سورملی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,160,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,150,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Eresin Hotels Taxim
ارسین
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,750,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,870,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Konak Hotel Taksim
کناک
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,310,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,310,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,410,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Dora Pera Hotel
دورا پرا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,540,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,170,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Lamartine Hotel
لامارتین
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,470,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
کراتون
The Craton
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,610,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سنترال پالاس
The Central Palace
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,710,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Cevahir Hotel
گرند جواهر
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,620,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,410,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Oztanik Hotel
گرند اوزتانیک
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,530,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,140,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آوانتگارد تکسیم
Avantgarde Taksim
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,530,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Nippon Hotel
هتل نیپون
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,960,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Lazzoni Hotel
لازونی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,030,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,820,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اکسیدنتال
Occidental
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,220,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,140,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Elite World Istanbul Hotel
الیت ورد
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,750,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,830,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,870,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Point Hotel Taksim
پوینت
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,530,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,870,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Titanic City Taksim
تایتانیک سیتی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,440,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,880,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Barceló Istanbul
بارسلو
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,530,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,050,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hilton Istanbul Bomonti
هیلتون بومونتی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,220,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,360,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,530,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hyatt Istanbul
گرند حیات
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,970,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,310,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
کنراد بسفروس
Conrad Istanbul Bosphorus
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,610,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hilton Istanbul Bosphorus
هیلتون بسفور
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,140,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,140,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,610,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Sofitel Istanbul Taksim
سوفیتل
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,310,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,530,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سوئیسوتل د بسفروس
Swissotel The Bosphorus
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,440,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,750,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

توضیحات
    
مدارک لازم
 • پاسپورت
  :
خدمات تور
 • لیدر رایگان
مسئولین تور
 • مهدی آذری----021-91006525
 • منصوره حجازی----021-91006525
مشاوره رایگان