این تور منقضی شده است

تور استانبول نوروز 1401 (7 شب)

مشاهده تاریخ‌های برگزاری
رفت: 28 اسفند 1400
برگشت: 06 فروردین 1401
28 اسفند ساعت: 20:45 (به وقت تهران)
06 فروردین ساعت: 12:30 (به وقت استانبول)
برنامه رفت: 28 اسفند ساعت: 20:45
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر)
قشم ایر
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
مدت پرواز: 03:00
برنامه رفت: 06 فروردین ساعت: 12:30
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
قشم ایر)
قشم ایر
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 03:00

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
GORUR
گورور
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل ریدل
Reydel
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,460,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,470,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند لیزا
Grand Liza
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,650,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,470,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل کایا مادرید
Kaya Madrid
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,960,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پرنس
Prens
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,760,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,070,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
فیده
Fide
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,130,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,810,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
جومبالی پلازا
Cumbali Plaza
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,320,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
نیو سیتی
New City
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,320,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,370,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل اکچوال لایف
Actuel Life
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,240,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سیتی سنتر
City Center
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,510,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
دورا
Dora
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,610,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,150,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند هالیک
Grand Halic
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,460,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Euro Plaza Hotel
یورو پلازا
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,330,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,460,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
Grand Star Hotel
گرند استار
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,730,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,760,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اینتل
Inntel
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,910,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,020,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند د پرا
Grand de Pera
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,060,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
فرونیا
Feronya
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,750,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,460,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پالازو دونیزتی
Palazzo Donizetti
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,750,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Nupelda Residence Hotel
نوپلدا
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,930,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,940,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سورملی
Surmeli
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
کوناک
Konak
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,650,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,670,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
دورا پرا
ِDora Pera
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,840,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,230,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
لامارتین
Lamartine
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,030,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سنترال پالاس
The Central Palace
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,580,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,530,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند جواهر
Grand Cevahir
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,770,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,420,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند اوزتانیک
Grand Oztanik
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,960,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آوانتگارد تکسیم
Avantgarde Taksim
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,960,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
نیپون
Nippon
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,170,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,670,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Lazzoni Hotel
لازونی
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,320,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
اکسیدنتال
Occidental
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,780,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,910,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
الیت ورلد پرستیژ
Elite World Prestige
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,530,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پوینت تکسیم
Point Hotel Taksim
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,210,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,160,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,280,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تایتانیک سیتی
Titanic City
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,970,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
بارسلو
Barcelo
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,820,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,530,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hilton Istanbul Bomonti
هیلتون بومونتی
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,440,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,420,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hyatt Istanbul
گرند حیات
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,050,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,840,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,310,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
کنراد بسفروس
Conrad Istanbul Bosphorus
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,730,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هیلتون بسفروس
Hilton Bosphorus
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,910,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  45,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سوفیتل تکسیم
Sofitel Taksim
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,320,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  44,170,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,530,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سوئیسوتل د بسفروس
Swissotel The Bosphorus
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  61,010,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,540,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

توضیحات
 
مدارک لازم
 • پاسپورت
  :
  گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
خدمات تور
 • لیدر رایگان
مسئولین تور
 • مهدی آذری----224
مشاوره رایگان