این تور منقضی شده است

تور استانبول نوروز 1401 (3شب)

مشاهده تاریخ‌های برگزاری
رفت: 04 فروردین 1401
برگشت: 07 فروردین 1401
04 فروردین ساعت: 20:45 (به وقت تهران)
07 فروردین ساعت: 12:30 (به وقت استانبول)
برنامه رفت: 04 فروردین ساعت: 20:45
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر)
قشم ایر
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
مدت پرواز: 03:00
برنامه رفت: 07 فروردین ساعت: 12:30
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
قشم ایر)
قشم ایر
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 03:00

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
GORUR HOTEL
گرور
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,210,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,050,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل ریدل
Reydel
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,130,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Liza Hotel
گرند لیزا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,370,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,130,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,130,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Kaya Madrid Hotel
کایا مادرید
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,610,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,770,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Prens Hotel
پرنس
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,850,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,250,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,130,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Fide Hotel
فیده
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,560,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Istanbul Newcity Hotel
نیو سیتی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
جومبالی پلازا
Cumbali Plaza
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,640,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل اکچوال لایف
Actuel Life
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
City Center Istanbul
سیتی سنتر
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,860,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
دورا
Dora
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,640,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Euro Plaza Hotel
یورو پلازا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,070,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hotel Halic Goldenhorn
گرند هالیک
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,760,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Star Hotel
گرند استار
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,120,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,430,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Inntel Hotel Istanbul
اینتل
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,950,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,530,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Nupelda Residence Hotel
نوپلدا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,920,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Feronya Hotel
فرونیا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,110,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Palazzo Donizetti Hotel
پالازا دونیزتی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,110,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,080,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hotel de Pera
گرند د پرا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,950,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Surmeli Istanbul Hotel
سورملی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,350,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Eresin Hotels Taxim
ارسین
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,380,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,950,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Konak Hotel Taksim
کناک
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,510,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,510,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,610,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Dora Pera Hotel
دورا پرا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,740,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,370,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Lamartine Hotel
لامارتین
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,670,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
کراتون
The Craton
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,810,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,640,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سنترال پالاس
The Central Palace
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,910,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Cevahir Hotel
گرند جواهر
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,820,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,610,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Oztanik Hotel
گرند اوزتانیک
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,730,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آوانتگارد تکسیم
Avantgarde Taksim
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,730,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Nippon Hotel
هتل نیپون
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,160,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Lazzoni Hotel
لازونی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,230,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,020,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اکسیدنتال
Occidental
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,420,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,340,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Elite World Istanbul Hotel
الیت ورد
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,950,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,030,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Point Hotel Taksim
پوینت
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,470,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,730,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Titanic City Taksim
تایتانیک سیتی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,640,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,080,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Barceló Istanbul
بارسلو
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,730,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,250,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hilton Istanbul Bomonti
هیلتون بومونتی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,420,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,560,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hyatt Istanbul
گرند حیات
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,170,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,510,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
کنراد بسفروس
Conrad Istanbul Bosphorus
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,560,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,810,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hilton Istanbul Bosphorus
هیلتون بسفور
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,340,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,340,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,810,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Sofitel Istanbul Taksim
سوفیتل
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,510,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,730,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سوئیسوتل د بسفروس
Swissotel The Bosphorus
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,640,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,950,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

توضیحات
    
مدارک لازم
 • پاسپورت
  :
خدمات تور
 • لیدر رایگان
مسئولین تور
 • مهدی آذری----224
مشاوره رایگان