این تور منقضی شده است

تور استانبول نوروز 1401 (3شب)

مشاهده تاریخ‌های برگزاری
رفت: 29 اسفند 1400
برگشت: 03 فروردین 1401
29 اسفند ساعت: 20:45 (به وقت تهران)
03 فروردین ساعت: 12:30 (به وقت استانبول)
برنامه رفت: 29 اسفند ساعت: 20:45
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر)
قشم ایر
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
مدت پرواز: 03:00
برنامه رفت: 03 فروردین ساعت: 12:30
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
قشم ایر)
قشم ایر
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 03:00

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
GORUR HOTEL
گرور
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,810,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,650,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل ریدل
Reydel
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,730,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Liza Hotel
گرند لیزا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,970,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,730,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Kaya Madrid Hotel
کایا مادرید
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,210,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,370,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,810,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Prens Hotel
پرنس
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,450,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,850,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Fide Hotel
فیده
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,160,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,810,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Istanbul Newcity Hotel
نیو سیتی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,680,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,810,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
جومبالی پلازا
Cumbali Plaza
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,680,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,240,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,810,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل اکچوال لایف
Actuel Life
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,810,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
City Center Istanbul
سیتی سنتر
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,460,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
دورا
Dora
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,240,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Euro Plaza Hotel
یورو پلازا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,670,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hotel Halic Goldenhorn
گرند هالیک
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,360,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Star Hotel
گرند استار
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,030,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,450,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Inntel Hotel Istanbul
اینتل
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,550,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,130,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Nupelda Residence Hotel
نوپلدا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Feronya Hotel
فرونیا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,710,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Palazzo Donizetti Hotel
پالازا دونیزتی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,710,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hotel de Pera
گرند د پرا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,550,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Surmeli Istanbul Hotel
سورملی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,960,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,950,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Eresin Hotels Taxim
ارسین
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,980,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,550,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,670,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Konak Hotel Taksim
کناک
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,110,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,110,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Dora Pera Hotel
دورا پرا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,340,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Lamartine Hotel
لامارتین
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
کراتون
The Craton
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,410,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سنترال پالاس
The Central Palace
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,510,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Cevahir Hotel
گرند جواهر
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,420,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Oztanik Hotel
گرند اوزتانیک
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,680,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,330,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,940,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آوانتگارد تکسیم
Avantgarde Taksim
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,680,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,330,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Nippon Hotel
هتل نیپون
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,760,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Lazzoni Hotel
لازونی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,830,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,620,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اکسیدنتال
Occidental
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,020,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,940,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,760,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Elite World Istanbul Hotel
الیت ورد
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,550,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,630,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,670,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Point Hotel Taksim
پوینت
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,070,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,330,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,670,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Titanic City Taksim
تایتانیک سیتی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,240,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,680,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Barceló Istanbul
بارسلو
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,330,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,850,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,630,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hilton Istanbul Bomonti
هیلتون بومونتی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,020,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,160,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hyatt Istanbul
گرند حیات
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,770,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,110,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
کنراد بسفروس
Conrad Istanbul Bosphorus
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,160,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,410,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hilton Istanbul Bosphorus
هیلتون بسفور
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,940,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,940,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,410,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Sofitel Istanbul Taksim
سوفیتل
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,110,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,330,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,630,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سوئیسوتل د بسفروس
Swissotel The Bosphorus
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,240,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,550,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

توضیحات
    
مدارک لازم
 • پاسپورت
  :
خدمات تور
 • لیدر رایگان
مسئولین تور
 • مهدی آذری----021-91006525
 • منصوره حجازی----021-91006525
مشاوره رایگان