این تور منقضی شده است

تور استانبول نوروز 1401 (5شب)

مشاهده تاریخ‌های برگزاری
رفت: 11 فروردین 1401
برگشت: 18 فروردین 1401
11 فروردین ساعت: 20:45 (به وقت تهران)
18 فروردین ساعت: 12:30 (به وقت استانبول)
برنامه رفت: 11 فروردین ساعت: 20:45
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر)
قشم ایر
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
مدت پرواز: 03:30
برنامه رفت: 18 فروردین ساعت: 12:30
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
قشم ایر)
قشم ایر
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 03:00

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
GORUR
گورور
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,220,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Reydel Hotel
ریدل
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,920,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,350,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند لیزا
Grand Liza
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,060,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,350,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل کایا مادرید
Kaya Madrid
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,450,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,410,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پرنس
Prens
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,850,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,210,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
فیده
Fide
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,120,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,740,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
جومبالی پلازا
Cumbali Plaza
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,250,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,870,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
City Center Istanbul
سیتی سنتر
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,870,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Istanbul Dora Hotel
دورا
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,120,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Euro Plaza Hotel
یورو پلازا
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,440,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,250,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,920,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hotel Halic Goldenhorn
گرند هالیک
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,440,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,720,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,920,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Star Hotel
گرند استار
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,970,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,510,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Inntel Hotel Istanbul
اینتل
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,710,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hotel de Pera
گرند د پرا
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,240,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,710,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,780,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Nupelda Residence Hotel
نوپلدا
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,240,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,110,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Feronya Hotel
فرونیا
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,240,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,980,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,920,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Palazzo Donizetti Hotel
پالازا دونیزتی
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,240,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,980,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Surmeli Istanbul Hotel
سورملی
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,370,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,370,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Eresin Hotels Taxim
ارسین
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,410,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,350,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Konak Hotel Taksim
کناک
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,630,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,640,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,450,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Dora Pera Hotel
دورا پرا
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,770,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,040,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,060,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Lamartine Hotel
لامارتین
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Carlton Hotel
د کارتون
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,130,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,930,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,510,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سنترال پالاس
The Central Palace
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,960,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Cevahir Hotel
گرند جواهر
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,430,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,170,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,450,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Oztanik Hotel
گرند اوزتانیک
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,570,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,660,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,670,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آوانتگارد تکسیم
Avantgarde Taksim
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,570,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,660,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Nippon Hotel
هتل نیپون
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,710,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,950,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Lazzoni Hotel
لازونی
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,830,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,160,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Occidental Taksim
اکسیدنتال
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,150,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,670,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
الیت ورلد پرستیژ
Elite World Prestige
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,020,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,830,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پوینت تکسیم
Point Hotel Taksim
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تایتانیک سیتی
Titanic City
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,570,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,940,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
بارسلو
Barcelo
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,320,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,860,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hilton Istanbul Bomonti
هیلتون بومونتی
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,760,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,040,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hyatt Istanbul
گرند حیات
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,920,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,050,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Conrad Istanbul Bosphorus
کنراد
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,370,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,260,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hilton Istanbul Bosphorus
هیلتون بسفور
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,670,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,010,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Sofitel Istanbul Taksim
سوفیتل
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,960,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سوئیسوتل د بسفروس
Swissotel The Bosphorus
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  42,030,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

توضیحات
  
مدارک لازم
 • پاسپورت
  :
  گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
خدمات تور
 • لیدر رایگان
مسئولین تور
 • مهدی آذری----021-91006525
 • منصوره حجازی----021-91006525
مشاوره رایگان