این تور منقضی شده است

تور استانبول نوروز 1401 (5شب)

مشاهده تاریخ‌های برگزاری
رفت: 08 فروردین 1401
برگشت: 15 فروردین 1401
08 فروردین ساعت: 20:45 (به وقت تهران)
15 فروردین ساعت: 12:30 (به وقت استانبول)
برنامه رفت: 08 فروردین ساعت: 20:45
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر)
قشم ایر
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
مدت پرواز: 03:30
برنامه رفت: 15 فروردین ساعت: 12:30
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
قشم ایر)
قشم ایر
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 03:30

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
GORUR
گورور
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,720,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل ریدل
Reydel
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,420,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,850,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند لیزا
Grand Liza
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,560,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,850,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل کایا مادرید
Kaya Madrid
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,950,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,910,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پرنس
Prens
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,710,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
فیده
Fide
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,240,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
جومبالی پلازا
Cumbali Plaza
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,750,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,370,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
City Center Istanbul
سیتی سنتر
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,370,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Istanbul Dora Hotel
دورا
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,680,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,620,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Euro Plaza Hotel
یورو پلازا
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,940,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,750,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,420,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hotel Halic Goldenhorn
گرند هالیک
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,940,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,220,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,420,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Star Hotel
گرند استار
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,470,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,010,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Inntel Hotel Istanbul
اینتل
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,210,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hotel de Pera
گرند د پرا
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,740,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,210,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Nupelda Residence Hotel
نوپلدا
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,740,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,610,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Feronya Hotel
فرونیا
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,740,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,480,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,420,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Palazzo Donizetti Hotel
پالازا دونیزتی
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,740,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,480,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Surmeli Istanbul Hotel
سورملی
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,870,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,870,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Eresin Hotels Taxim
ارسین
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,910,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,850,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Konak Hotel Taksim
کناک
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,130,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,140,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Dora Pera Hotel
دورا پرا
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,540,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,560,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Lamartine Hotel
لامارتین
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Carlton Hotel
د کارتون
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,630,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,430,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,010,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سنترال پالاس
The Central Palace
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,460,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Cevahir Hotel
گرند جواهر
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,930,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,670,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Oztanik Hotel
گرند اوزتانیک
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,070,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,160,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,170,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آوانتگارد تکسیم
Avantgarde Taksim
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,070,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,160,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,020,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Nippon Hotel
هتل نیپون
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,210,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,450,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Lazzoni Hotel
لازونی
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,330,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,660,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Occidental Taksim
اکسیدنتال
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,650,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,170,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
الیت ورلد پرستیژ
Elite World Prestige
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,520,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,330,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پوینت تکسیم
Point Hotel Taksim
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تایتانیک سیتی
Titanic City
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,680,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,070,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
بارسلو
Barcelo
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,820,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,360,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hilton Istanbul Bomonti
هیلتون بومونتی
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,260,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,540,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hyatt Istanbul
گرند حیات
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,420,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,550,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,460,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Conrad Istanbul Bosphorus
کنراد
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,870,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,760,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hilton Istanbul Bosphorus
هیلتون بسفور
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,170,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,510,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Sofitel Istanbul Taksim
سوفیتل
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,460,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سوئیسوتل د بسفروس
Swissotel The Bosphorus
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,680,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  45,530,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

توضیحات
  
مدارک لازم
 • پاسپورت
  :
  گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
خدمات تور
 • لیدر رایگان
مسئولین تور
 • مهدی آذری----021-91006525
 • منصوره حجازی----021-91006525
مشاوره رایگان