این تور منقضی شده است

تور گرجستان نوروز 1401 (5 شب )

07 فروردین ساعت: 16:30 (به وقت تهران)
12 فروردین ساعت: 19:15 (به وقت تفلیس)
برنامه رفت: 07 فروردین ساعت: 16:30
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر)
قشم ایر
تفلیس, فرودگاه بین‌المللی تفلیس
مدت پرواز: 01:45
برنامه رفت: 12 فروردین ساعت: 19:15
تفلیس, فرودگاه بین‌المللی تفلیس
قشم ایر)
قشم ایر
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 01:45

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
HOTEL LIKE TBILISI
لایک
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,280,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hotel Isaka
آسکا
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,830,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,940,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hotel Rustaveli 36
روستاولی 36
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,140,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,970,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,870,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
G&G
جی اند جی هتل
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,650,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hotel Livin
لیوین
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,970,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,030,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Rustaveli Palace
روستاولی پالاس
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,970,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,750,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Elle Boutique Hotel
ال بوتیک
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,310,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,720,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Gallery Inn
گالری این
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,310,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,720,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Bridge Boutique Hotel
بریج بوتیک
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,310,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,720,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Brosse Garden
بروز گاردن
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,310,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,030,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Iveria Inn Hotel
ایوریا هتل
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,520,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,440,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hotel Parma
پارما
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,520,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,130,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,170,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
L.M Club Hotel
ال ام کلاب
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,270,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,170,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hotel Zeg
هتل زگ
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,130,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hotel Aqua Liberty
آکوا هتل لیبرتی
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,680,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hotel Adamo
هتل آداما
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Radius Hotel Tbilisi
رادیوس هتل
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,340,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,820,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Kalasi Hotel
کلاسی هتل
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,340,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Ramada by Wyndham
رامادا بای ویندهام
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,340,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hotel Astoria Tbilisi
آستوریا
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,340,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,780,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Ameri Plaza Tbilisi
آماری پلازا
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,030,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,780,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ibis Styles Tbilisi Center
ابیس استایل
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,150,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Preference
پرفرنس
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,060,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,530,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Courtyard by Marriott Tbilisi
کانتری بای مریوت
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,220,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Mercure Tbilisi Old Town
مرکور تبلیسی اولد تاون
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,530,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Holiday Inn
هالیدی این
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,540,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,220,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
IOTA Hotel Tbilisi
اوتا هتل
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,750,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,530,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Wyndham Grand Tbilisi
ویندهام گرند تفلیس
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,020,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace
شرایتون گرند متخی پالاس
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,650,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,840,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Biltmore
بیلتمور
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
توضیحات : STD ROOM
رزرو
Radisson
رادیسون
5 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,840,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,780,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,890,000 تومان
توضیحات : STD ROOM
رزرو

اطلاعات تور

توضیحات
  
مدارک لازم
 • پاسپورت
  :
خدمات تور
 • لیدر رایگان
مسئولین تور
 • مهدی آذری----021-91006525
 • منصوره حجازی----021-91006525
مشاوره رایگان