این تور منقضی شده است

تور کوش آداسی نوروز 1401

مشاهده تاریخ‌های برگزاری
رفت: 06 فروردین 1401
برگشت: 13 فروردین 1401
این تور تاریخ های دیگری هم دارد
06 فروردین ساعت: 17:30 (به وقت تهران)
13 فروردین ساعت: 00:00 (به وقت ازمیر)
برنامه رفت: 06 فروردین ساعت: 17:30
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
آتا)
آتا
ازمیر, عدنان مندرس
مدت پرواز: 03:30
برنامه رفت: 13 فروردین ساعت: 00:00
ازمیر, عدنان مندرس
آتا)
آتا
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 03:30

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,495,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,495,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,695,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,395,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,595,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,995,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,995,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,395,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,195,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,495,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,395,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,195,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,495,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,950,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,395,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,195,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,495,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,995,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,195,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,095,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,095,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,995,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,595,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,295,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,995,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,595,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,495,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

توضیحات
  
مدارک لازم
 • پاسپورت
  :
خدمات تور
 • لیدر رایگان
مسئولین تور
 • مهدی آذری----224
مشاوره رایگان