تور تفلیس+باتومی تابستان 1403 ( قشم ایر- آسمان )

11 مرداد ساعت: 10:45 (به وقت تهران)
18 مرداد ساعت: 11:50 (به وقت تفلیس)
برنامه رفت: 11 مرداد ساعت: 10:45
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
آسمان)
آسمان
باتومی, فرودگاه بین‌المللی باتومی
مدت پرواز: 01:30
برنامه برگشت: 18 مرداد ساعت: 11:50
تفلیس, فرودگاه بین‌المللی تفلیس
قشم ایر)
قشم ایر
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 01:30

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
هتل ایساکا
Hotel Isaka
4 شب
BB
هتل رویال گرجستان
Hotel Royal Georgia
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,550,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل ایساکا
Hotel Isaka
4 شب
BB
هتل گرند پالاس
Grand Palace Hotel
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,580,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,520,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل آتو
Tbilisi Airport Hotel - ATU
4 شب
BB
هتل گرند پالاس
Grand Palace Hotel
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل ماگنولیا
Magnolia
4 شب
BB
هتل رویال گرجستان
Hotel Royal Georgia
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,730,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,830,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,780,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل ماگنولیا
Magnolia
4 شب
BB
هتل گرند پالاس
Grand Palace Hotel
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,220,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,780,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل اونیکس
Onyx Hotel
4 شب
BB
هتل آپارتمان ایفوریا
Euphoria Apartments
3 شب
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,070,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  45,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل تفلیس تاور
Hotel Tbilisi Tower
4 شب
BB
هتل آپارتمان ایفوریا
Euphoria Apartments
3 شب
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,070,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  45,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل ماگنولیا
Magnolia
4 شب
BB
هتل ایفوریا باتومی
Euphoria Hotel Batumi
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,530,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  48,430,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  31,530,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل تفلیس تاور
Hotel Tbilisi Tower
4 شب
BB
هتل اینتوریست پالاس
Hotel Intourist Palace
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  50,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  27,630,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل اونیکس
Onyx Hotel
4 شب
BB
هتل اینتوریست پالاس
Hotel Intourist Palace
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  50,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,580,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل گلدن پالاس تفلیس
Golden Palace Hotel
4 شب
BB
هتل اینتوریست پالاس
Hotel Intourist Palace
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  50,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,580,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل گلدن پالاس تفلیس
Golden Palace Hotel
4 شب
BB
اسکای تاور
Sky-Tower
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  50,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,580,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل اونیکس
Onyx Hotel
4 شب
BB
هتل ایفوریا باتومی
Euphoria Hotel Batumi
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  52,330,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  33,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل گلدن پالاس تفلیس
Golden Palace Hotel
4 شب
BB
هتل ایفوریا باتومی
Euphoria Hotel Batumi
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  52,330,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  33,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل آستوریا تفلیس
Astoria Tbilisi hotel
4 شب
BB
هتل ایفوریا باتومی
Euphoria Hotel Batumi
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,130,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  53,630,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  32,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل گلدن پالاس تفلیس
Golden Palace Hotel
4 شب
BB
هتل د گرند گلوریا
The Grand Gloria Hotel
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,940,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,520,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  34,940,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل بیلتمور تفلیس
The Biltmore Hotel Tbilisi
4 شب
BB
هتل ایفوریا باتومی
Euphoria Hotel Batumi
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,430,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  82,230,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  44,530,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل بیلتمور تفلیس
The Biltmore Hotel Tbilisi
4 شب
BB
هتل لجند
Legend Hotel
3 شب
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  84,180,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  45,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل رادیسون بلو ایوریا، تفلیس سیتی سنتر
Radisson Blu Iveria Hotel, Tbilisi City Centre
4 شب
BB
هتل رادیسون بلو باتومی
Radisson Blu Hotel Batumi
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  95,880,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  40,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

توضیحات

مدارک لازم:

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات آژانس:

- بلیط رفت و برگشت

- 7 شب اقامت هتل

- بیمه مسافرتی

- ترانسفر فرودگاهی 

 -لیدر فارسی زبان

توضیحات تکمیلی:

- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.

 - بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

- هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد. 

- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ملوان سیر پارسیان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191006525تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121760024 تماس حاصل بفرمایید.

- منتظر تماس شما هستیم....

قوانین کنسلی:

پرواز چارتر و در صورت کنسلی 100% سوخت کامل می باشد.


مسئولین تور
 • مهدی آذری----021-91006525
 • منصوره حجازی----021-91006525
 • پریسا زمانی----021-91006525
 • سحر شیاسی----021-91006525
 • ابولفضل عباسی----021-91006525
 • سارا سادات باغجری----021-91006525
مشاوره رایگان