تور کوش آداسی + ازمیر تابستان 1403

03 مرداد ساعت: 23:00 (به وقت تهران)
11 مرداد ساعت: 03:00 (به وقت ازمیر)
برنامه رفت: 03 مرداد ساعت: 23:00
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر)
قشم ایر
ازمیر, عدنان مندرس
مدت پرواز: 03:00
برنامه میانی: 04 مرداد ساعت: 03:00
ترکیه, ازمیر
اتوبوس)
زمینی
ترکیه, کوش آداسی
مدت پرواز: 01:30
برنامه میانی: 08 مرداد ساعت: 14:00
ترکیه, کوش آداسی
اتوبوس)
زمینی
ترکیه, ازمیر
مدت پرواز: 01:30
برنامه برگشت: 11 مرداد ساعت: 03:00
ازمیر, عدنان مندرس
قشم ایر)
قشم ایر
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 03:00

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
هتل ملیکه
Melike Hotel
4 شب
HB
د نیو زیبک
The new zeybek
2 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,260,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,780,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
لادونیا هتل آداکوله
LADONIA HOTELS ADAKULE
4 شب
UALL
گرند کورنر
Grand Corner
2 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  47,140,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
لادونیا هتل آداکوله
LADONIA HOTELS ADAKULE
4 شب
UALL
ایسمیرا
Hotel Ismira
2 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,340,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  49,060,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,140,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
لادونیا هتل آداکوله
LADONIA HOTELS ADAKULE
4 شب
UALL
هتل میت پورت
Mitte port
2 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  49,540,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ریچموند افسوس ریزورت
Richmond Ephesus Resort
4 شب
ALL
گرند کورنر
Grand Corner
2 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  62,980,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,140,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ریچموند افسوس ریزورت
Richmond Ephesus Resort
4 شب
ALL
ایسمیرا
Hotel Ismira
2 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,260,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  64,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ریچموند افسوس ریزورت
Richmond Ephesus Resort
4 شب
ALL
هتل موون پیک
MovenPick
2 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,260,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  72,340,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,140,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ریچموند افسوس ریزورت
Richmond Ephesus Resort
4 شب
ALL
سوئیس
ٌُSWISS
2 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,420,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  76,780,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
اینفینیتی بای یل کن
INFINITY BY YELKEN
4 شب
UALL
ایسمیرا
Hotel Ismira
2 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,140,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  67,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اینفینیتی بای یل کن
INFINITY BY YELKEN
4 شب
UALL
بلانکا
Blanca Hotel
2 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,460,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  69,940,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
پاین بی هالیدی
Pine Bay Holiday
4 شب
UALL
گرند کرنر بوتیک
Grand Corner Boutique Hotel
2 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  80,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پاین بی هالیدی
Pine Bay Holiday
4 شب
UALL
ایسمیرا
Hotel Ismira
2 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,140,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  82,420,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,580,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پاین بی هالیدی
Pine Bay Holiday
4 شب
UALL
هتل میت پورت
Mitte port
2 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  82,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آکوا فانتاسی
Aqua Fantasy Hotel
4 شب
UALL
ایسمیرا
Hotel Ismira
2 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,820,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  75,220,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آکوا فانتاسی
Aqua Fantasy Hotel
4 شب
UALL
هتل میت پورت
Mitte port
2 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  75,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,060,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اتیوم سی لایت بیچ ریزورت
Otium Sealight Beach Resort
4 شب
UALL
هتل میت پورت
Mitte port
2 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,260,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  84,340,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پاین بی هالیدی
Pine Bay Holiday
4 شب
UALL
حیات ریجنسی
Hyatt Regency
2 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  92,620,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آکوا فانتاسی
Aqua Fantasy Hotel
4 شب
UALL
سوئیس
ٌُSWISS
2 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,980,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  87,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

توضیحات

مدارک لازم:

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات آژانس:

- بلیط رفت و برگشت

- 6 شب اقامت هتل

- بیمه مسافرتی

- ترانسفر فرودگاهی 

 -لیدر فارسی زبان

توضیحات تکمیلی:

- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.

 - بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

- هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد. 

- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ملوان سیر پارسیان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191006525تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121760024 تماس حاصل بفرمایید.

- منتظر تماس شما هستیم....

قوانین کنسلی:

پرواز چارتر و در صورت کنسلی 100% سوخت کامل می باشد.


مسئولین تور
 • مهدی آذری----021-91006525
 • منصوره حجازی----021-91006525
 • پریسا زمانی----021-91006525
 • سحر شیاسی----021-91006525
 • ابولفضل عباسی----021-91006525
 • سارا سادات باغجری----021-91006525
مشاوره رایگان