تور پوکت تابستان 1403 (ماهان-مستقیم)

29 مرداد ساعت: 21:50 (به وقت تهران)
06 شهریور ساعت: 21:25 (به وقت پوکت)
برنامه رفت: 29 مرداد ساعت: 21:50
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
ماهان)
ماهان
پوکت, فرودگاه بین‌المللی پوکت
مدت پرواز: 07:00
برنامه برگشت: 06 شهریور ساعت: 21:25
پوکت, فرودگاه بین‌المللی پوکت
ماهان)
ماهان
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 07:00

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
هتل بل آیر ریزورت
Bel Aire Resort hotel
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,320,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  51,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  45,260,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,630,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
مرج پتونگ
mirage patong
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,220,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  53,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,020,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل فونیکس گرند
Phoenix Grand Hotel
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,660,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  54,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,140,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اشلی هاب
Ashlee Hub
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,110,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,340,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پاتونگ هریتیج
Patong Heritage
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,110,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  49,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,340,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل بامنبوری
Baumanburi Hotel
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,110,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  48,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,340,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آنداکیرا
Andakira
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,460,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  58,070,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  50,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,270,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
بست وسترن پتونگ
Best Western Patong
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  59,860,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  50,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,230,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل اسلیپ ویت می
Sleep With Me hotel
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  62,550,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  50,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,810,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
فیشرمنز هاربور
Fishermen's Harbour
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  64,340,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  51,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,130,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
رویال پارادیس
Royal Paradise
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  64,340,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  52,940,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,130,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
دیوانا پلازا پتونگ
Deevana Palaza Patong
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  66,140,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,510,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پتونگ بی هیل ریزورت
Patong Bay Hill
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  69,720,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  54,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,220,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
چارم ریزورت پوکت
The Charm Resort Phuket
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,730,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  70,620,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  53,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,410,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
نیچر پوکت
The Nature Phuket
7 شب
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  72,410,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  54,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,730,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اندامان امبریس پاتونگ
Andaman Embrace Patong
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,070,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  73,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  55,370,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,920,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,520,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  74,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  54,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,110,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اوشن فرانت بیچ ریزورت
Oceanfront Beach Resort
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,860,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  76,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  56,140,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,620,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
کرست ریزورت
Crest Resort
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,760,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  78,680,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  56,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  48,010,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل پوکت گریس لند ریزورت اند اسپا
Phuket Graceland Resort & Spa
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,760,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  78,680,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  56,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  48,010,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
کی ریزورت اند اسپا
The KEE Resort & Spa
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,660,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  80,470,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  57,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  48,390,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ریزورت کالیما
Kalima Resort
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  86,740,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  60,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,610,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
دیاموند کلیف ریزورت و اسپا
Diamond Cliff Resort and Spa
7 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,240,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  60,640,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  61,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,800,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند مرکیور
Grand Mercure Patong
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,140,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  89,430,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  61,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  50,180,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تاورن بیچ ویلج ریزورت اند اسپا
Thavorn Beach Village Resort & Spa
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  92,120,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  63,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  50,700,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
دوسیناتی
dusitthani
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  92,120,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  63,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  50,700,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل تاورن پالم بیچ
Thavorn Palm Beach hotel
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  95,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  64,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,400,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آماری پوکت
Amari Phuket
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  100,160,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  66,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,300,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
لا فلورا ریزورت پتونگ
La Flora Resort Patong
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,440,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  110,040,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  71,110,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  54,280,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

توضیحات
بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
 مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. 
هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد. 
پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است. 
بار مجاز پرواز 30کیلوگرم و بار کابین 8 کیلوگرم میباشد در اتاق TRP تخت نفر سوم EXTBED میباشد. 
در صورت تماس جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره همراه 09121760024 آقای امیری تماس حاصل فرمایید.

منتظر تماس شما هستیم ...


مدارک لازم جهت اخذ ویزا :
* پاسپورت با اعتبار 7 ماهه
* کپی شناسنامه
* کپی کارت ملی
تمکن مالی با موجودی 50 میلیون تومان به بالا بابت هر مسافر* 2 قطعه عکس 4*6 رنگی پشت زمینه سفید جدید

خدمات آژانس

پرواز ایرباس ماهان هر هفته دوشنبه ها

اقامت هتل با صبحانه

بیمه نامه مسافرتی

ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

راهنمای فارسی زبان


پرواز و هتل بصورت چارتر و غير قابل استرداد مي باشد .

پشتیبانی 24 ساعته هنگام سفر

مدارک لازم
 • پاسپورت
خدمات تور
 • لیدر رایگان
مسئولین تور
 • مهدی آذری----021-91006525
 • منصوره حجازی----021-91006525
 • پریسا زمانی----021-91006525
 • سحر شیاسی----021-91006525
مشاوره رایگان