تور پوکت تابستان 1403 (ماهان-مستقیم)

22 مرداد ساعت: 21:50 (به وقت تهران)
30 مرداد ساعت: 21:25 (به وقت پوکت)
برنامه رفت: 22 مرداد ساعت: 21:50
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
ماهان)
ماهان
پوکت, فرودگاه بین‌المللی پوکت
مدت پرواز: 07:00
برنامه برگشت: 30 مرداد ساعت: 21:25
پوکت, فرودگاه بین‌المللی پوکت
ماهان)
ماهان
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 07:00

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
هتل بل آیر ریزورت
Bel Aire Resort hotel
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,320,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  52,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  46,260,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,630,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
مرج پتونگ
mirage patong
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,220,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  54,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,020,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل فونیکس گرند
Phoenix Grand Hotel
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,660,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,140,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اشلی هاب
Ashlee Hub
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,110,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  56,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,340,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پاتونگ هریتیج
Patong Heritage
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,110,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  56,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  50,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,340,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل بامنبوری
Baumanburi Hotel
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,110,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  56,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  49,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,340,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آنداکیرا
Andakira
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,460,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  59,070,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  51,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,270,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
بست وسترن پتونگ
Best Western Patong
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  60,860,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  51,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,230,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل اسلیپ ویت می
Sleep With Me hotel
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  63,550,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  51,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,810,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
فیشرمنز هاربور
Fishermen's Harbour
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  65,340,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  52,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,130,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
رویال پارادیس
Royal Paradise
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  65,340,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  53,940,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,130,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
دیوانا پلازا پتونگ
Deevana Palaza Patong
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  67,140,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,510,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پتونگ بی هیل ریزورت
Patong Bay Hill
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  70,720,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  55,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,220,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
چارم ریزورت پوکت
The Charm Resort Phuket
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,730,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  71,620,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  54,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,410,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
نیچر پوکت
The Nature Phuket
7 شب
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  73,410,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  55,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,730,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اندامان امبریس پاتونگ
Andaman Embrace Patong
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,070,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  74,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  56,370,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,920,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,520,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  75,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  55,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  48,110,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اوشن فرانت بیچ ریزورت
Oceanfront Beach Resort
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,860,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  77,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  57,140,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  48,620,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
کرست ریزورت
Crest Resort
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,760,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  79,680,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  57,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,010,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل پوکت گریس لند ریزورت اند اسپا
Phuket Graceland Resort & Spa
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,760,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  79,680,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  57,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,010,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
کی ریزورت اند اسپا
The KEE Resort & Spa
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,660,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  81,470,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  58,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,390,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ریزورت کالیما
Kalima Resort
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  87,740,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  61,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  50,610,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
دیاموند کلیف ریزورت و اسپا
Diamond Cliff Resort and Spa
7 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,240,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  61,640,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  62,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  50,800,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند مرکیور
Grand Mercure Patong
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,140,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  90,430,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  62,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,180,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تاورن بیچ ویلج ریزورت اند اسپا
Thavorn Beach Village Resort & Spa
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  93,120,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  64,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,700,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
دوسیناتی
dusitthani
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  93,120,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  64,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,700,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل تاورن پالم بیچ
Thavorn Palm Beach hotel
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  96,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  65,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,400,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آماری پوکت
Amari Phuket
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  101,160,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  67,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  53,300,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
لا فلورا ریزورت پتونگ
La Flora Resort Patong
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  77,440,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  111,040,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  72,110,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  55,280,000 تومان
 • نوزاد
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

توضیحات
بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
 مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. 
هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد. 
پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است. 
بار مجاز پرواز 30کیلوگرم و بار کابین 8 کیلوگرم میباشد در اتاق TRP تخت نفر سوم EXTBED میباشد. 
در صورت تماس جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره همراه 09121760024 آقای امیری تماس حاصل فرمایید.

منتظر تماس شما هستیم ...


مدارک لازم جهت اخذ ویزا :
* پاسپورت با اعتبار 7 ماهه
* کپی شناسنامه
* کپی کارت ملی
تمکن مالی با موجودی 50 میلیون تومان به بالا بابت هر مسافر* 2 قطعه عکس 4*6 رنگی پشت زمینه سفید جدید

خدمات آژانس

پرواز ایرباس ماهان هر هفته دوشنبه ها

اقامت هتل با صبحانه

بیمه نامه مسافرتی

ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

راهنمای فارسی زبان


پرواز و هتل بصورت چارتر و غير قابل استرداد مي باشد .

پشتیبانی 24 ساعته هنگام سفر

مدارک لازم
 • پاسپورت
خدمات تور
 • لیدر رایگان
مسئولین تور
 • مهدی آذری----021-91006525
 • منصوره حجازی----021-91006525
 • پریسا زمانی----021-91006525
 • سحر شیاسی----021-91006525
مشاوره رایگان