تور6 شب مارماریس تابستان 1403(پرواز مستقیم دالامان)

مشاهده تاریخ‌های برگزاری
رفت: 05 مرداد 1403
برگشت: 13 مرداد 1403
05 مرداد ساعت: 00:30 (به وقت تهران)
13 مرداد ساعت: 00:30 (به وقت مارماریس)
برنامه رفت: 05 مرداد ساعت: 00:30
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
معراج)
معراج
مارماریس, فرودگاه دالامان
مدت پرواز: 04:00
برنامه برگشت: 13 مرداد ساعت: 00:30
مارماریس, فرودگاه دالامان
معراج)
معراج
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 04:00

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
سرین هتل
serin hotel
6 شب
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,820,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  46,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
فیفتی 5 سوییت
FIFTY 5 SUITE
6 شب
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,970,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  52,260,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آستوریا بیچ
ASTORIA BEACH
6 شب
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,240,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  48,950,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پونت بیچ
Point Beach Hotel
6 شب
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  59,630,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,080,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
لتویل
Letoile Hotel
6 شب
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  73,150,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,430,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
امری بیچ
EMRE BEACH
6 شب
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,870,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  73,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  33,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW
رزرو
لالیلا بلو سوئیت
Lalila Blue Suites
6 شب
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,250,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  86,750,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  34,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
رزرو
گرند یازیچی کلاب مارماریس پالاس
GRAND YAZICI CLUB MARMARIS PALACE
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  112,320,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  40,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات : bungalow
رزرو
هتل گرین نیچر دایموند
Green Nature Diamond Hotel
6 شب
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  90,180,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  39,860,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سنتیدو اورکا لوتوس بیچ
SENTIDO ORKA LOTUS BEACH
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  91,180,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  39,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات : land view
رزرو
سنتیدو اورکا لوتوس بیچ
SENTIDO ORKA LOTUS BEACH
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,370,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  94,210,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  40,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات : SEA SIDE
رزرو
گرین نیچر دیاموند
Green Nature Diamond Hote
6 شب
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  97,480,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  42,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات : SIDE VIEW
رزرو
هتل مارتی ریزورت مارماریس
MARTI RESORT
6 شب
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  105,460,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  42,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات : land view
رزرو
آکوا
Hotel Aqua
6 شب
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  103,040,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  43,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
رزرو
هتل مارتی ریزورت مارماریس
MARTI RESORT
6 شب
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  111,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  44,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات : sea view
رزرو
هتل گرین نیچر دایموند
Green Nature Diamond Hotel
6 شب
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  105,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  45,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
رزرو
آکوا
Hotel Aqua
6 شب
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,310,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  136,810,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  44,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
رزرو
گرند یازیجی کلاب توربان ترمال
GRAND YAZICI CLUB TURBAN TERMAL
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,660,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  135,630,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  45,860,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تیو بلو گرند
TUI BLUE Grand Azur
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  82,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  113,360,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  51,370,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
D Resort Grand Azur hotel
D Resort Grand Azur hotel
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  86,140,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  119,030,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  53,260,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW
رزرو

اطلاعات تور

توضیحات

مدارک لازم:

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات آژانس:

- بلیط رفت و برگشت

-6 شب اقامت هتل

- بیمه مسافرتی

- ترانسفر فرودگاهی 

 -لیدر فارسی زبان

توضیحات تکمیلی:

- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.

 - بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

- هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد. 

- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ملوان سیر پارسیان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191006525تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121760024 تماس حاصل بفرمایید.

- منتظر تماس شما هستیم....

قوانین کنسلی:

پرواز چارتر و در صورت کنسلی 100% سوخت کامل می باشد.

مدارک لازم:

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات آژانس:

- بلیط رفت و برگشت

- 7 شب اقامت هتل

- بیمه مسافرتی

- ترانسفر فرودگاهی 

 -لیدر فارسی زبان

توضیحات تکمیلی:

- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.

 - بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

- هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد. 

- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ملوان سیر پارسیان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191006525تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121760024 تماس حاصل بفرمایید.

- منتظر تماس شما هستیم....

قوانین کنسلی:

پرواز چارتر و در صورت کنسلی 100% سوخت کامل می باشد.

مسئولین تور
 • مهدی آذری----021-91006525
 • منصوره حجازی----021-91006525
 • پریسا زمانی----021-91006525
 • سحر شیاسی----021-91006525
 • ابولفضل عباسی----021-91006525
 • سارا سادات باغجری----021-91006525
مشاوره رایگان