تور ازمیر 6 شب تابستان 1403 ( قشم ایر )

03 مرداد ساعت: 23:00 (به وقت تهران)
11 مرداد ساعت: 03:00 (به وقت ازمیر)
برنامه رفت: 03 مرداد ساعت: 23:00
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر)
قشم ایر
ازمیر, عدنان مندرس
مدت پرواز: 03:00
برنامه برگشت: 11 مرداد ساعت: 03:00
ازمیر, عدنان مندرس
قشم ایر)
قشم ایر
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 03:00

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
هتل آلیچان
Alican Hotel
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,180,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,500,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات : STD ROOM
رزرو
د نیو زیبک
The new zeybek
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,060,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,500,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات : STD ROOM
رزرو
هتل لایف کرنر
Life corner
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,740,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,940,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,500,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات : STD ROOM
رزرو
گرند کورنر
Grand Corner
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,740,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,940,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,500,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات : STD ROOM
رزرو
مارلا
Hotel Marla
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  43,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,060,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,500,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات : STD ROOM
رزرو
ایسمیرا
Hotel Ismira
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  43,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,060,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,500,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات : STD ROOM
رزرو
ابوس هتل
IBOS HOTEL
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,340,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  45,140,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
 • نوزاد
  -
توضیحات : ECONOMY ROOM
رزرو
میت پورت
Mitte Port
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  45,140,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,780,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,500,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات : SUPERIOR
رزرو
هتل وولی ازمیر
Volley Hotel Izmir
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  48,020,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,780,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,500,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ازمیر اونتر
IZMIR OUNTUR HOTEL
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,660,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  49,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  27,080,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,500,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
کایا پرستیژ
Kaya Prestige
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,860,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  46,580,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  27,860,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,500,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
بلانکا
Blanca Hotel
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,580,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  49,820,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
ابوس هتل
IBOS HOTEL
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,580,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  50,540,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
 • نوزاد
  -
توضیحات : BUSINESS ROOM
رزرو
ابوس هتل
IBOS HOTEL
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,380,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,940,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
 • نوزاد
  -
توضیحات : DELUXE ROOM
رزرو
امنز
EMENS
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  50,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,500,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل کاراکا
Karaca Hotel
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  53,420,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,020,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,500,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل موون پیک
MovenPick
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  66,020,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,500,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات : SUPERIOR ROOM
رزرو
رامادا پلازا
Ramada Plaza By Wyndham Izmir
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,340,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  58,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,500,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات : DELUXE ROOM
رزرو
سوئیس
ٌُSWISS
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  79,340,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
 • نوزاد
  -
توضیحات : CLASSIC ROOM
رزرو
حیات ریجنسی
Hyatt Regency
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  74,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,420,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,500,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات : KING ROOM
رزرو
حیات ریجنسی
Hyatt Regency
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  85,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  27,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,500,000 تومان
 • نوزاد
  1,900,000 تومان
توضیحات : DELUXE ROOM
رزرو
کی هتل
Key Hotel
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  86,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

توضیحات

مدارک لازم:

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات آژانس:

- بلیط رفت و برگشت ایرباس قشم ایر

- 6 شب اقامت هتل

- بیمه مسافرتی

- ترانسفر فرودگاهی 

 -لیدر فارسی زبان

توضیحات تکمیلی:

- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.

 - بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

- هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد. 

- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ملوان سیر پارسیان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191006525تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121760024 تماس حاصل بفرمایید.

- منتظر تماس شما هستیم....

قوانین کنسلی:

پرواز چارتر و در صورت کنسلی 100% سوخت کامل می باشد.


مسئولین تور
 • مهدی آذری----021-91006525
 • منصوره حجازی----021-91006525
 • پریسا زمانی----021-91006525
 • سحر شیاسی----021-91006525
 • ابولفضل عباسی----021-91006525
 • سارا سادات باغجری----021-91006525
مشاوره رایگان