تور ارمنستان 3 شب تابستان 1403 ( آسمان )

20 مرداد ساعت: 10:10 (به وقت تهران)
23 مرداد ساعت: 12:15 (به وقت ایروان)
برنامه رفت: 20 مرداد ساعت: 10:10
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
آسمان)
آسمان
ایروان, فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
مدت پرواز: 01:30
برنامه برگشت: 23 مرداد ساعت: 12:15
ایروان, فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
آسمان)
آسمان
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 01:30

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
میراژ
Mirage Hotel
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,120,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,240,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,540,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پریمیر
Primer
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,610,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
بلا
Bella
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,020,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
باکسوس
Baxos
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,410,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
شیراک
Shirak
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,980,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,580,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,710,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Regineh Hotel
رجینه
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,460,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Konyak Hotel
Konyak Hotel
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,760,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,310,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
رویال پلازا
Royal Plaza
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,730,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,260,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,460,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آنی
Ani Central Inn
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,020,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
President Hotel by Hrazdan Hotel CJSC
President Hotel by Hrazdan Hotel CJSC
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,220,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,680,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
METROPOL HOTEL Yerevan
متروپل
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,710,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
فیلنجر
FELINGER
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,650,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات : هتل گارانتی
رزرو
این سیتی
In City
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,630,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,020,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل اربونی
Hotel Erebuni
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,820,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ایبیس
ibis Yerevan Center
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,650,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
ایمپرالا
Imperial
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,820,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Ani Plaza
آنی پلازا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,170,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,820,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اپرا سوئیت هتل
Opera Suite Hotel Yerevan
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,460,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل آویاترانس
Aviatrans Hotel
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,660,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,360,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
نوا
Nova
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,950,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,330,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
هتل سنترال ایروان
Central Hotel Yerevan
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,440,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,720,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل آنی گراند ایروان
Ani Grand Hotel Yerevan
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,630,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,720,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ایروان پالاس
Yerevan Place
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,220,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,670,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,710,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
داو
DAVE
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,510,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,870,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل رامادا
Ramada Hotel
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,310,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل بست وسترن پلاس
Best Western Plus Congress Hotel
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,580,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,480,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
بلو رادیسون
Radisson Blu Hotel
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,110,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
نشنال هتل
National Hotel
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,870,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,280,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

توضیحات

مدارک لازم:

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات آژانس:

- بلیط رفت و برگشت

- 3 شب اقامت هتل

- بیمه مسافرتی

- ترانسفر فرودگاهی 

 -لیدر فارسی زبان

توضیحات تکمیلی:

- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.

 - بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

- هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد. 

- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ملوان سیر پارسیان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191006525تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121760024 تماس حاصل بفرمایید.

- منتظر تماس شما هستیم....

قوانین کنسلی:

پرواز چارتر و در صورت کنسلی 100% سوخت کامل می باشد.


مدارک لازم
 • پاسپورت
خدمات تور
 • لیدر رایگان
مسئولین تور
 • مهدی آذری----224
 • پریسا زمانی----216-217
 • سحر شیاسی----204
 • سارا سادات باغجری----213-214
مشاوره رایگان