تور ارمنستان 3 شب تابستان 1403 ( آسمان )

06 مرداد ساعت: 10:10 (به وقت تهران)
09 مرداد ساعت: 12:15 (به وقت ایروان)
برنامه رفت: 06 مرداد ساعت: 10:10
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
آسمان)
آسمان
ایروان, فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
مدت پرواز: 01:30
برنامه برگشت: 09 مرداد ساعت: 12:15
ایروان, فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
آسمان)
آسمان
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 01:30

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
میراژ
Mirage Hotel
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,740,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,040,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پریمیر
Primer
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,110,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
بلا
Bella
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,520,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,430,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
باکسوس
Baxos
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,910,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,450,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
شیراک
Shirak
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,080,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Regineh Hotel
رجینه
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,960,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Konyak Hotel
Konyak Hotel
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,260,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,810,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
رویال پلازا
Royal Plaza
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,230,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,760,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آنی
Ani Central Inn
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,520,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
President Hotel by Hrazdan Hotel CJSC
President Hotel by Hrazdan Hotel CJSC
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,180,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
METROPOL HOTEL Yerevan
متروپل
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,210,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
فیلنجر
FELINGER
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,150,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات : هتل گارانتی
رزرو
این سیتی
In City
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,130,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل اربونی
Hotel Erebuni
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,320,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ایبیس
ibis Yerevan Center
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,150,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
ایمپرالا
Imperial
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,320,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Ani Plaza
آنی پلازا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,670,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,320,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اپرا سوئیت هتل
Opera Suite Hotel Yerevan
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,960,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,880,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,430,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل آویاترانس
Aviatrans Hotel
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,160,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,860,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
نوا
Nova
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,450,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,830,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
هتل سنترال ایروان
Central Hotel Yerevan
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,940,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,220,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل آنی گراند ایروان
Ani Grand Hotel Yerevan
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,130,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,220,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ایروان پالاس
Yerevan Place
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,170,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
داو
DAVE
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,010,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,370,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل رامادا
Ramada Hotel
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,980,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,810,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل بست وسترن پلاس
Best Western Plus Congress Hotel
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,980,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
بلو رادیسون
Radisson Blu Hotel
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,610,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
نشنال هتل
National Hotel
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,370,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,780,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

توضیحات

مدارک لازم:

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات آژانس:

- بلیط رفت و برگشت

- 3 شب اقامت هتل

- بیمه مسافرتی

- ترانسفر فرودگاهی 

 -لیدر فارسی زبان

توضیحات تکمیلی:

- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.

 - بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

- هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد. 

- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ملوان سیر پارسیان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191006525تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121760024 تماس حاصل بفرمایید.

- منتظر تماس شما هستیم....

قوانین کنسلی:

پرواز چارتر و در صورت کنسلی 100% سوخت کامل می باشد.


مدارک لازم
 • پاسپورت
خدمات تور
 • لیدر رایگان
مسئولین تور
 • مهدی آذری----021-91006525
 • منصوره حجازی----021-91006525
 • پریسا زمانی----021-91006525
 • سحر شیاسی----021-91006525
 • ابولفضل عباسی----021-91006525
 • سارا سادات باغجری----021-91006525
مشاوره رایگان