تور ارمنستان 4شب تابستان 1403 ( آسمان )

30 مرداد ساعت: 09:15 (به وقت تهران)
03 شهریور ساعت: 13:15 (به وقت ایروان)
برنامه رفت: 30 مرداد ساعت: 09:15
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
آسمان)
آسمان
ایروان, فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
مدت پرواز: 01:30
برنامه برگشت: 03 شهریور ساعت: 13:15
ایروان, فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
آسمان)
آسمان
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 01:30

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
میراژ
Mirage Hotel
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,660,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,820,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پریمیر
Primer
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,640,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
بلا
Bella
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,220,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,860,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
باکسوس
Baxos
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,220,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
شیراک
Shirak
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,130,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,940,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Regineh Hotel
رجینه
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,780,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,420,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Konyak Hotel
Konyak Hotel
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,170,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,580,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,140,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
رویال پلازا
Royal Plaza
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,470,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,180,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,780,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آنی
Ani Central Inn
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,860,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
President Hotel by Hrazdan Hotel CJSC
President Hotel by Hrazdan Hotel CJSC
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,120,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
فیلنجر
FELINGER
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات : هتل گارانتی
رزرو
این سیتی
In City
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,550,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,860,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل اربونی
Hotel Erebuni
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,680,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,260,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ایبیس
ibis Yerevan Center
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,810,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
ایمپرالا
Imperial
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,810,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,260,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,920,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Ani Plaza
آنی پلازا
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,260,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اپرا سوئیت هتل
Opera Suite Hotel Yerevan
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,110,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,340,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل آویاترانس
Aviatrans Hotel
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,370,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,640,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,040,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
نوا
Nova
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,760,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,940,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
هتل سنترال ایروان
Central Hotel Yerevan
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,410,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,460,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل آنی گراند ایروان
Ani Grand Hotel Yerevan
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,670,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,460,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
داو
DAVE
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,840,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,320,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  41,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,660,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل رامادا
Ramada Hotel
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,140,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,240,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل بست وسترن پلاس
Best Western Plus Congress Hotel
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
بلو رادیسون
Radisson Blu Hotel
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  49,640,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,040,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
نشنال هتل
National Hotel
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  51,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

توضیحات

مدارک لازم:

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات آژانس:

- بلیط رفت و برگشت

- 3 شب اقامت هتل

- بیمه مسافرتی

- ترانسفر فرودگاهی 

 -لیدر فارسی زبان

توضیحات تکمیلی:

- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.

 - بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

- هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد. 

- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ملوان سیر پارسیان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191006525تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121760024 تماس حاصل بفرمایید.

- منتظر تماس شما هستیم....

قوانین کنسلی:

پرواز چارتر و در صورت کنسلی 100% سوخت کامل می باشد.


مدارک لازم
 • پاسپورت
خدمات تور
 • لیدر رایگان
مسئولین تور
 • مهدی آذری----021-91006525
 • منصوره حجازی----021-91006525
 • پریسا زمانی----021-91006525
 • سحر شیاسی----021-91006525
 • ابولفضل عباسی----021-91006525
 • سارا سادات باغجری----021-91006525
مشاوره رایگان