تور آنتالیا 6 شب تابستان 1403 ( تیلویند- مستقیم )

مشاهده تاریخ‌های برگزاری
رفت: 04 مرداد 1403
برگشت: 10 مرداد 1403
04 مرداد ساعت: 01:45 (به وقت تهران)
10 مرداد ساعت: 21:15 (به وقت آدانا)
برنامه رفت: 04 مرداد ساعت: 01:45
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
تیلویند)
تیلویند
آدانا, فرودگاه آدانا
مدت پرواز: 03:30
برنامه میانی: 04 مرداد ساعت: 06:00
آدانا, فرودگاه آدانا
تیلویند)
تیلویند
آنتالیا, فرودگاه آنتالیا
مدت پرواز: 00:30
برنامه میانی: 10 مرداد ساعت: 20:45
آنتالیا, فرودگاه آنتالیا
تیلویند)
تیلویند
آدانا, فرودگاه آدانا
مدت پرواز: 00:30
برنامه برگشت: 10 مرداد ساعت: 21:15
آدانا, فرودگاه آدانا
تیلویند)
تیلویند
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 03:30

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
لارا پالاس
Lara Palace
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سندر
Cender
6 شب
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  47,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  27,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل جورا لارا
Jura Lara Hotel
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  62,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پورتو بلو
Porto Bello
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  79,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  32,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند پارک لارا
Grand Park Lara
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  83,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  33,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل اورنج کانتی ریزورت بلک
Orange County Resort Belek
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  96,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  33,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
رزرو
هتل اورنج کانتی کمر
orange county kemer
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  99,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  34,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
رزرو
هتل رامادا ریزورت
Ramada Resort Lara
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  92,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  35,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اسکا لارا
Aska Lara Resort
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  101,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  36,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آیس سانتای فمیلی ریزورت
Ic Santai Family Resort
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  127,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  38,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  74,500,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
جو جو پریمر
Juju Premier Palace
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  111,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  38,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات : DELUXE LAND VIEW
رزرو
آستریا کرملین پالاس
Asteria Kremlin Palace
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  132,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  39,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات : SUPERIOR ROOM
رزرو
شروود اکسکلوسیو لارا
Sherwood Exclusive Lara
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  104,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  39,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات : DELUXE LAND VIEW
رزرو
بلیس دیلاکس
Bellis Deluxe
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  83,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  149,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  41,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات : ROOM GARDEN
رزرو
اسپایس
Spice
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  85,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  119,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  42,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
رزرو
هتل رویال وینگز
Royal Wings Hotel
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  87,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  136,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  42,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات : SUPERIOR LAND VIEW
رزرو
دلفین پالاس
delphin palace
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  87,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  122,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  42,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
رزرو
گرندا لاکچری بلک
Granda Luxury Belek
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  88,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  123,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  43,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
رزرو
سلکتوم لاکچری
Selectum Luxury
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  88,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  158,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  43,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات : LUXURY LAND VIEW
رزرو
رویال هالیدی
Royal Holiday
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  89,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  125,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  43,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات : SUPERIOR LAND VIEW
رزرو
سوسسی لاکچری
Susesi Luxury
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  92,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  151,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  44,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات : DELUXE LAND VIEW
رزرو
ریکسوس سانگیت
Rixos Sungate
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  99,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  173,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  46,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
رزرو
هتل دلفین ایمپریال لارا
Delphin Imperial Hotel
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  104,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  148,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  47,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات : SUPERIOR LAND SIDE
رزرو
رکسوس پارک بلک
rixos park belek
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  104,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  165,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  47,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
دلفین بی گرند
Delphin Be Grand
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  114,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  162,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  50,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
رزرو
کالیستا لاکچری ریزورت
Calista Luxury Resort
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  131,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  199,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  56,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات : SUPERIOR GARDEN VIEW
رزرو
ریکسوس پرمیوم بلک
Rixos Premium Belek
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  151,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  245,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  62,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات : DELUXE GARDEN VIEW
رزرو
مکس رویال بلک
Maxx Royal Belek
6 شب
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  190,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  346,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  73,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • نوزاد
  1,990,000 تومان
توضیحات : SUITE LAND VIEW
رزرو

اطلاعات تور

توضیحات

مدارک لازم:

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات آژانس:

- بلیط رفت و برگشت

- 6 شب اقامت هتل

- بیمه مسافرتی

- ترانسفر فرودگاهی 

 -لیدر فارسی زبان

توضیحات تکمیلی:

- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.

 - بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

- هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد. 

- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ملوان سیر پارسیان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191006525تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121760024 تماس حاصل بفرمایید.

- منتظر تماس شما هستیم....

قوانین کنسلی:

پرواز چارتر و در صورت کنسلی 100% سوخت کامل می باشد.

مسئولین تور
 • مهدی آذری----224
 • پریسا زمانی----216-217
 • سحر شیاسی----204
 • سارا سادات باغجری----213-214
مشاوره رایگان