تور استانبول6 شب تابستان1403 ( قشم ایر )

02 مرداد ساعت: 19:00 (به وقت تهران)
08 مرداد ساعت: 12:45 (به وقت استانبول)
برنامه رفت: 02 مرداد ساعت: 19:00
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر)
قشم ایر
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
مدت پرواز: 03:00
برنامه برگشت: 08 مرداد ساعت: 12:45
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
قشم ایر)
قشم ایر
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 03:00

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
هتل ریدل
Reydel
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,800,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
بالی استار
Bali star
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,800,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل مونوپل
Monopol
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,760,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,800,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
نیو سیتی
New City
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,640,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,480,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,800,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل آترو
Atro Hotel
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,640,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,480,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,800,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
جومبالی پلازا
Cumbali Plaza
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,800,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
دورا
Dora
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,800,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پرا سنتر
Pera Center
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,800,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل اکچوال لایف
Actuel Life
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,160,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,520,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,800,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل یورو پلازا
Euro Plaza Hotel
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,800,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند استار
grand star
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,960,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,800,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سیتی سنتر
City Center
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,520,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,250,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,800,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
استایل شیشلی
STYLE SISILI
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,800,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند هالیک
Grand Halic
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,800,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل کارتون
cartoon
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,800,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل جاف
Jaff
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,800,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل نوا پلازا کریستال
Nova Plaza Crystal
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,820,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  44,830,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,800,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
موکارنا پرا
MUKARNA PERA
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  47,920,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,800,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل لازونی
Lazzoni Hotel
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  49,360,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,360,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,800,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
شرایتون سیتی سنتر
ُSheraton City Center
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,750,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,040,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,800,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل تکسیم اسکوئر
Taksim Square Hotel
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,860,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  56,920,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,800,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند جواهر
Grand Cevahir
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,580,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  54,760,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,800,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

توضیحات

مدارک لازم:

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات آژانس:

- بلیط رفت و برگشت

- 7 شب اقامت هتل

- بیمه مسافرتی

- ترانسفر فرودگاهی 

 -لیدر فارسی زبان

توضیحات تکمیلی:

- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.

 - بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

- هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد. 

- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ملوان سیر پارسیان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191006525تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121760024 تماس حاصل بفرمایید.

- منتظر تماس شما هستیم....

قوانین کنسلی:

پرواز چارتر و در صورت کنسلی 100% سوخت کامل می باشد.


مدارک لازم
 • پاسپورت
  :
خدمات تور
 • لیدر رایگان
مسئولین تور
 • مهدی آذری----021-91006525
 • منصوره حجازی----021-91006525
 • پریسا زمانی----021-91006525
 • سحر شیاسی----021-91006525
 • ابولفضل عباسی----021-91006525
 • سارا سادات باغجری----021-91006525
مشاوره رایگان