آژانس مسافرتی ملوان سیر

تور پاتایا تابستان 1403 ( ماهان )

رفت
تاریخ های تور
برگشت
سه شنبه
05 تیر 1403
چهار شنبه
13 تیر 1403
پنجشنبه
07 تیر 1403
جمعه
15 تیر 1403
سه شنبه
12 تیر 1403
چهار شنبه
20 تیر 1403
پنجشنبه
14 تیر 1403
جمعه
22 تیر 1403
سه شنبه
19 تیر 1403
چهار شنبه
27 تیر 1403
پنجشنبه
21 تیر 1403
جمعه
29 تیر 1403
سه شنبه
26 تیر 1403
چهار شنبه
03 مرداد 1403
پنجشنبه
28 تیر 1403
جمعه
05 مرداد 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:45
 • مدت پرواز 07:50
 • ساعت پرواز 21:45
 • مدت پرواز 07:50
فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 22:30
 • مدت پرواز 07:50
 • ساعت پرواز 22:30
 • مدت پرواز 07:50
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
نوزاد
توضیحات
35,640,000 تومان
40,120,000 تومان
33,190,000 تومان
30,950,000 تومان
5,000,000 تومان
DELUXE
35,640,000 تومان
40,120,000 تومان
33,190,000 تومان
30,950,000 تومان
5,000,000 تومان
---
36,090,000 تومان
41,020,000 تومان
-
31,140,000 تومان
5,000,000 تومان
---
36,540,000 تومان
41,940,000 تومان
34,790,000 تومان
31,340,000 تومان
5,000,000 تومان
---
37,430,000 تومان
43,700,000 تومان
36,390,000 تومان
31,660,000 تومان
5,000,000 تومان
SUP
37,430,000 تومان
43,700,000 تومان
35,620,000 تومان
31,660,000 تومان
5,000,000 تومان
SUP
37,880,000 تومان
46,520,000 تومان
35,240,000 تومان
31,850,000 تومان
5,000,000 تومان
---
37,880,000 تومان
44,600,000 تومان
36,010,000 تومان
31,850,000 تومان
5,000,000 تومان
---
38,330,000 تومان
45,500,000 تومان
36,390,000 تومان
32,040,000 تومان
5,000,000 تومان
---
39,220,000 تومان
47,290,000 تومان
-
32,360,000 تومان
5,000,000 تومان
DELUXE
40,120,000 تومان
49,080,000 تومان
38,060,000 تومان
32,740,000 تومان
5,000,000 تومان
SUPERIOR
40,570,000 تومان
49,980,000 تومان
41,260,000 تومان
32,940,000 تومان
5,000,000 تومان
DELUXE CITY
41,910,000 تومان
52,660,000 تومان
40,040,000 تومان
33,450,000 تومان
5,000,000 تومان
DELUXE
41,910,000 تومان
52,660,000 تومان
41,260,000 تومان
33,450,000 تومان
5,000,000 تومان
ST
41,910,000 تومان
52,660,000 تومان
41,260,000 تومان
33,450,000 تومان
5,000,000 تومان
---
43,260,000 تومان
55,350,000 تومان
41,260,000 تومان
34,020,000 تومان
5,000,000 تومان
SUP CITY
43,260,000 تومان
55,350,000 تومان
41,260,000 تومان
34,020,000 تومان
5,000,000 تومان
DELUXE
43,260,000 تومان
55,350,000 تومان
41,260,000 تومان
34,020,000 تومان
5,000,000 تومان
PERMIUM GRAND
43,260,000 تومان
55,350,000 تومان
41,260,000 تومان
34,020,000 تومان
5,000,000 تومان
DELUXE
43,260,000 تومان
55,350,000 تومان
-
34,020,000 تومان
5,000,000 تومان
---
45,050,000 تومان
58,940,000 تومان
42,860,000 تومان
34,730,000 تومان
5,000,000 تومان
SUPERIOR
45,050,000 تومان
58,940,000 تومان
41,640,000 تومان
34,730,000 تومان
5,000,000 تومان
---
48,180,000 تومان
65,210,000 تومان
47,340,000 تومان
35,940,000 تومان
5,000,000 تومان
DELUXE CITY VIEW
49,530,000 تومان
67,900,000 تومان
47,340,000 تومان
36,520,000 تومان
5,000,000 تومان
DELUXE OCEAN VIEW
49,530,000 تومان
67,900,000 تومان
47,340,000 تومان
36,520,000 تومان
5,000,000 تومان
DELUXE URBAN
51,320,000 تومان
71,480,000 تومان
47,340,000 تومان
37,220,000 تومان
5,000,000 تومان
DELUXE
54,010,000 تومان
76,860,000 تومان
49,700,000 تومان
39,310,000 تومان
5,000,000 تومان
---
54,900,000 تومان
78,650,000 تومان
50,540,000 تومان
38,630,000 تومان
5,000,000 تومان
MINI SUITE
56,250,000 تومان
81,340,000 تومان
51,750,000 تومان
39,210,000 تومان
5,000,000 تومان
SEA VIEW
57,140,000 تومان
83,130,000 تومان
52,520,000 تومان
39,530,000 تومان
5,000,000 تومان
DELUXE OCEAN VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
35,640,000 تومان 40,120,000 تومان 33,190,000 تومان 30,950,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : DELUXE
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
35,640,000 تومان 40,120,000 تومان 33,190,000 تومان 30,950,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
36,090,000 تومان 41,020,000 تومان - 31,140,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
36,540,000 تومان 41,940,000 تومان 34,790,000 تومان 31,340,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
37,430,000 تومان 43,700,000 تومان 36,390,000 تومان 31,660,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : SUP
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
37,430,000 تومان 43,700,000 تومان 35,620,000 تومان 31,660,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : SUP
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
37,880,000 تومان 46,520,000 تومان 35,240,000 تومان 31,850,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
37,880,000 تومان 44,600,000 تومان 36,010,000 تومان 31,850,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
38,330,000 تومان 45,500,000 تومان 36,390,000 تومان 32,040,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
39,220,000 تومان 47,290,000 تومان - 32,360,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : DELUXE
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
40,120,000 تومان 49,080,000 تومان 38,060,000 تومان 32,740,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : SUPERIOR
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
40,570,000 تومان 49,980,000 تومان 41,260,000 تومان 32,940,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : DELUXE CITY
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
41,910,000 تومان 52,660,000 تومان 40,040,000 تومان 33,450,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : DELUXE
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
41,910,000 تومان 52,660,000 تومان 41,260,000 تومان 33,450,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ST
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
41,910,000 تومان 52,660,000 تومان 41,260,000 تومان 33,450,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
43,260,000 تومان 55,350,000 تومان 41,260,000 تومان 34,020,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : SUP CITY
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
43,260,000 تومان 55,350,000 تومان 41,260,000 تومان 34,020,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : DELUXE
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
43,260,000 تومان 55,350,000 تومان 41,260,000 تومان 34,020,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : PERMIUM GRAND
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
43,260,000 تومان 55,350,000 تومان 41,260,000 تومان 34,020,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : DELUXE
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
43,260,000 تومان 55,350,000 تومان - 34,020,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
45,050,000 تومان 58,940,000 تومان 42,860,000 تومان 34,730,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : SUPERIOR
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
45,050,000 تومان 58,940,000 تومان 41,640,000 تومان 34,730,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
48,180,000 تومان 65,210,000 تومان 47,340,000 تومان 35,940,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : DELUXE CITY VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
49,530,000 تومان 67,900,000 تومان 47,340,000 تومان 36,520,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : DELUXE OCEAN VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
49,530,000 تومان 67,900,000 تومان 47,340,000 تومان 36,520,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : DELUXE URBAN
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
51,320,000 تومان 71,480,000 تومان 47,340,000 تومان 37,220,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : DELUXE
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
54,010,000 تومان 76,860,000 تومان 49,700,000 تومان 39,310,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
54,900,000 تومان 78,650,000 تومان 50,540,000 تومان 38,630,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : MINI SUITE
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
56,250,000 تومان 81,340,000 تومان 51,750,000 تومان 39,210,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
57,140,000 تومان 83,130,000 تومان 52,520,000 تومان 39,530,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : DELUXE OCEAN VIEW
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مهدی آذری 021-91006525
2 منصوره حجازی 021-91006525
3 پریسا زمانی 021-91006525
4 سحر شیاسی 021-91006525
5 مائده رزمجو 021-91006525
توضیحات‌

مدارک لازم جهت اخذ ویزا:

پاسپورت با اعتبار 7 ماهه - کپی شناسنامه -کپی کارت ملی - تمکن مالی به لاتین با موجودی 50 میلیون تومان به بالا بابت هر مسافر-2 قطعه عکس 4*6 رتگی پشت زمینه سفید جدید

خدمات آژانس:

پرواز ایرباس ماهان هر هفته سه شنبه و پنج شنبه به مقصد بانکوک

اقامت هتل با صبحانه

بیمه نامه مسافرتی

ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی و ترانسفر داخلی از بانکوک به پاتایا و بالعکس زمینی میباشد

راهنمای فارسی زبان

پشتیبانی 24 ساعته هنگام سفر


توضیحات تکمیلی:

بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.

پرداخت 30% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است...

تماس در ساعت غیر کاری با شماره همراه 09121760024 آقای امیری

منتظر تماس شما هستیم


پرواز و هتل بصورت چارتر و غير قابل استرداد مي باشد .

طراحی سایت و سئو : پیام آوران پارسیان
6LeSudMeAAAAACW2us1G1w8XvAuf3xNY73l2wqFW