آژانس مسافرتی ملوان سیر

تور دبی 5 شب نوروز 1403(ایران ایرتور)

رفت
تاریخ های تور
برگشت
یکشنبه
27 اسفند 1402
پنجشنبه
02 فروردین 1403
دوشنبه
28 اسفند 1402
شنبه
04 فروردین 1403
جمعه
03 فروردین 1403
چهار شنبه
08 فروردین 1403
شنبه
04 فروردین 1403
پنجشنبه
09 فروردین 1403
یکشنبه
05 فروردین 1403
جمعه
10 فروردین 1403
دوشنبه
06 فروردین 1403
شنبه
11 فروردین 1403
سه شنبه
07 فروردین 1403
یکشنبه
12 فروردین 1403
پنجشنبه
09 فروردین 1403
سه شنبه
14 فروردین 1403
جمعه
10 فروردین 1403
چهار شنبه
15 فروردین 1403
شنبه
11 فروردین 1403
پنجشنبه
16 فروردین 1403
یکشنبه
12 فروردین 1403
جمعه
17 فروردین 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 09:10
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 09:10
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی دبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 13:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 13:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
نوزاد
توضیحات
35,500,000 تومان
40,990,000 تومان
33,000,000 تومان
27,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
36,000,000 تومان
41,990,000 تومان
33,000,000 تومان
27,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
37,000,000 تومان
44,990,000 تومان
35,000,000 تومان
27,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
38,000,000 تومان
44,990,000 تومان
37,000,000 تومان
27,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
38,000,000 تومان
44,990,000 تومان
36,000,000 تومان
27,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
38,500,000 تومان
46,990,000 تومان
36,000,000 تومان
27,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
39,000,000 تومان
47,990,000 تومان
38,000,000 تومان
27,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
41,500,000 تومان
51,990,000 تومان
38,000,000 تومان
27,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
43,000,000 تومان
58,990,000 تومان
41,000,000 تومان
27,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
43,500,000 تومان
59,990,000 تومان
42,000,000 تومان
27,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
44,500,000 تومان
60,990,000 تومان
43,000,000 تومان
27,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
45,000,000 تومان
60,990,000 تومان
43,000,000 تومان
27,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
45,000,000 تومان
66,990,000 تومان
45,000,000 تومان
27,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
46,000,000 تومان
67,990,000 تومان
45,000,000 تومان
27,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
48,500,000 تومان
69,990,000 تومان
47,000,000 تومان
27,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
50,000,000 تومان
71,990,000 تومان
49,000,000 تومان
27,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
50,000,000 تومان
71,990,000 تومان
49,000,000 تومان
27,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
52,000,000 تومان
76,990,000 تومان
49,000,000 تومان
27,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
54,000,000 تومان
81,990,000 تومان
51,000,000 تومان
27,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
54,500,000 تومان
87,990,000 تومان
52,000,000 تومان
27,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
56,500,000 تومان
84,990,000 تومان
50,000,000 تومان
27,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
59,000,000 تومان
93,990,000 تومان
57,000,000 تومان
27,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
35,500,000 تومان 40,990,000 تومان 33,000,000 تومان 27,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
36,000,000 تومان 41,990,000 تومان 33,000,000 تومان 27,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
37,000,000 تومان 44,990,000 تومان 35,000,000 تومان 27,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
38,000,000 تومان 44,990,000 تومان 37,000,000 تومان 27,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
38,000,000 تومان 44,990,000 تومان 36,000,000 تومان 27,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
38,500,000 تومان 46,990,000 تومان 36,000,000 تومان 27,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
39,000,000 تومان 47,990,000 تومان 38,000,000 تومان 27,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
41,500,000 تومان 51,990,000 تومان 38,000,000 تومان 27,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
43,000,000 تومان 58,990,000 تومان 41,000,000 تومان 27,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
43,500,000 تومان 59,990,000 تومان 42,000,000 تومان 27,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
44,500,000 تومان 60,990,000 تومان 43,000,000 تومان 27,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
45,000,000 تومان 60,990,000 تومان 43,000,000 تومان 27,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
45,000,000 تومان 66,990,000 تومان 45,000,000 تومان 27,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
46,000,000 تومان 67,990,000 تومان 45,000,000 تومان 27,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
48,500,000 تومان 69,990,000 تومان 47,000,000 تومان 27,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
50,000,000 تومان 71,990,000 تومان 49,000,000 تومان 27,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
50,000,000 تومان 71,990,000 تومان 49,000,000 تومان 27,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
51,500,000 تومان 73,990,000 تومان - - -
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
52,000,000 تومان 76,990,000 تومان 49,000,000 تومان 27,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
54,000,000 تومان 81,990,000 تومان 51,000,000 تومان 27,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
54,500,000 تومان 87,990,000 تومان 52,000,000 تومان 27,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
56,500,000 تومان 84,990,000 تومان 50,000,000 تومان 27,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
59,000,000 تومان 93,990,000 تومان 57,000,000 تومان 27,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مهدی آذری 021-91006525
2 منصوره حجازی 021-91006525
3 پریسا زمانی 021-91006525
4 سحر شیاسی 021-91006525
5 مائده رزمجو 021-91006525
6 ابولفضل عباسی 021-91006525
7 آرزو باقری 021-91006525
توضیحات‌

مدارک لازم

اسکن پاسپورت با 6 ماه اعتبار اسکن کارت ملی جدید اسکن شناسنامه اسکن عکس 3*4 برای افراد زیر 18 سال کپی شناسنامه فرد و والدین هم اجباری می باشد. تست منفی کرونا طبق ایرلاین

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت ویزا اقامت صبحانه بیمه مسافرتی سامان لیدر فارسی زبان

 * کلیه پروازها و هتل ها چارتر و غیر قابل استرداد و تغییر تاریخ می باشد. * پرداخت 50% علی الحساب در هنگام رزرو الزامی است. * هزینه ترانسفر فرودگاهی به عهده مسافر میباشد * مسئولیت کنترل پاسپورت از لحاظ هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. * بیمه افراد بالای 60 سال الزامی می باشد و مبلغ 50.000 تومان به نرخ های فوق اضافه می گردد. * توریست شارژ هتل 3 ستاره 10 درهم هتل 4 ستاره 15 درهم و هتل 5 ستاره 20 درهم می باشد و به عهده مسافر است.

قوانین کنسلی

کنسلی تور 72ساعت قبل از پرواز , با 60% جریمه انجام میشود و کنسلی تور زیر 72ساعت شامل سوخت کامل میباشد.

طراحی سایت و سئو : پیام آوران پارسیان
6LeSudMeAAAAACW2us1G1w8XvAuf3xNY73l2wqFW