آژانس مسافرتی ملوان سیر

تور آنتالیا بهار 1402 (پرواز تیلویند)

رفت
تاریخ های تور
برگشت
شنبه
06 خرداد 1402
جمعه
12 خرداد 1402
جمعه
12 خرداد 1402
پنجشنبه
18 خرداد 1402
جمعه
19 خرداد 1402
پنجشنبه
25 خرداد 1402
شنبه
20 خرداد 1402
جمعه
26 خرداد 1402
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ADA فرودگاه آدانا
 • تیلویند
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:15
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 02:15
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه آدانا
 • ADA فرودگاه آدانا
 • GZP فرودگاه قاضی پاشا
 • تیلویند
 • Economy
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 00:30
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 00:30
فرودگاه قاضی پاشا
 • GZP فرودگاه قاضی پاشا
 • ADA فرودگاه آدانا
 • تیلویند
 • Economy
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 00:30
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 00:30
فرودگاه آدانا
 • ADA فرودگاه آدانا
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • تیلویند
 • Economy
 • ساعت پرواز 20:45
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 20:45
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
نوزاد
توضیحات
19,450,000 تومان
27,550,000 تومان
14,990,000 تومان
14,490,000 تومان
990,000 تومان
---
27,090,000 تومان
32,760,000 تومان
19,670,000 تومان
14,490,000 تومان
990,000 تومان
---
42,900,000 تومان
56,470,000 تومان
27,580,000 تومان
14,490,000 تومان
990,000 تومان
---
46,380,000 تومان
77,000,000 تومان
29,320,000 تومان
14,490,000 تومان
990,000 تومان
---
46,730,000 تومان
62,210,000 تومان
29,490,000 تومان
14,490,000 تومان
990,000 تومان
---
49,510,000 تومان
66,390,000 تومان
30,880,000 تومان
14,490,000 تومان
990,000 تومان
---
51,750,000 تومان
73,050,000 تومان
32,250,000 تومان
14,490,000 تومان
990,000 تومان
---
53,990,000 تومان
72,610,000 تومان
33,620,000 تومان
14,490,000 تومان
990,000 تومان
---
59,850,000 تومان
81,390,000 تومان
36,550,000 تومان
14,490,000 تومان
990,000 تومان
---
68,820,000 تومان
93,360,000 تومان
42,540,000 تومان
14,490,000 تومان
990,000 تومان
---
75,610,000 تومان
105,540,000 تومان
43,930,000 تومان
14,490,000 تومان
990,000 تومان
---
78,790,000 تومان
110,800,000 تومان
45,020,000 تومان
14,490,000 تومان
990,000 تومان
---
83,870,000 تومان
116,930,000 تومان
49,060,000 تومان
14,490,000 تومان
990,000 تومان
---
88,150,000 تومان
124,600,000 تومان
49,950,000 تومان
14,490,000 تومان
990,000 تومان
---
96,050,000 تومان
135,200,000 تومان
55,150,000 تومان
14,490,000 تومان
990,000 تومان
---
207,150,000 تومان
360,270,000 تومان
109,700,000 تومان
14,490,000 تومان
990,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
19,450,000 تومان 27,550,000 تومان 14,990,000 تومان 14,490,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
27,090,000 تومان 32,760,000 تومان 19,670,000 تومان 14,490,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
42,900,000 تومان 56,470,000 تومان 27,580,000 تومان 14,490,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
46,380,000 تومان 77,000,000 تومان 29,320,000 تومان 14,490,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
46,730,000 تومان 62,210,000 تومان 29,490,000 تومان 14,490,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
49,510,000 تومان 66,390,000 تومان 30,880,000 تومان 14,490,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
51,750,000 تومان 73,050,000 تومان 32,250,000 تومان 14,490,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
53,990,000 تومان 72,610,000 تومان 33,620,000 تومان 14,490,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
59,850,000 تومان 81,390,000 تومان 36,550,000 تومان 14,490,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
68,820,000 تومان 93,360,000 تومان 42,540,000 تومان 14,490,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
75,610,000 تومان 105,540,000 تومان 43,930,000 تومان 14,490,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
78,790,000 تومان 110,800,000 تومان 45,020,000 تومان 14,490,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
83,870,000 تومان 116,930,000 تومان 49,060,000 تومان 14,490,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
88,150,000 تومان 124,600,000 تومان 49,950,000 تومان 14,490,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
96,050,000 تومان 135,200,000 تومان 55,150,000 تومان 14,490,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
207,150,000 تومان 360,270,000 تومان 109,700,000 تومان 14,490,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مهدی آذری 021-91006525
2 منصوره حجازی 021-91006525
3 پریسا زمانی 021-91006525
4 صدف فاطمی 021-91006525
5 سحر شیاسی 021-91006525
6 مائده رزمجو 021-91006525
توضیحات‌

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت ایرباس تلویند 6 شب و 7 روز اقامت هتل لیدر فارسی زبان بیمه مسافرتی (افراد زیر 60 سال) ترانسفر فرودگاهی پشتیبانی 24 ساعته هنگام سفر

توضیحات تکمیلی

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.. - نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان میباشد. - مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد. - بار مجاز مسافر 30 کیلوگرم میباشد. - پرداخت 60% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. - شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ملوان سیر همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. - در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121760024 آقای امیری تماس حاصل بفرمایید. منتظر تماس شما هستیم ...

قوانین کنسلی

درصورت مثبت شدن تست کرونا مسافر: کنسلی تور 72 ساعت قبل از پرواز, هزینه تور بدون جریمه استرداد خواهدشد , کنسلی تور 48 ساعت قبل از پرواز, هزینه تور با 50% جریمه استرداد خواهد شد . کنسلی تور زیر 48 ساعت قبل از پرواز, هزینه تور شامل سوخت کامل میباشد.

طراحی سایت و سئو : پیام آوران پارسیان
6LeSudMeAAAAACW2us1G1w8XvAuf3xNY73l2wqFW