آژانس مسافرتی ملوان سیر

تور کوالالامپور بهار 1402 (پرواز ایرعربیا)

رفت
تاریخ های تور
برگشت
چهار شنبه
10 خرداد 1402
پنجشنبه
18 خرداد 1402
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • فرودگاه بین‌المللی شارجه
 • ایرعربیا
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:35
 • مدت پرواز 02:10
 • ساعت پرواز 11:35
 • مدت پرواز 02:10
فرودگاه بین‌المللی شارجه
 • فرودگاه بین‌المللی شارجه
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • ایرعربیا
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:50
 • مدت پرواز 06:50
 • ساعت پرواز 14:50
 • مدت پرواز 06:50
فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • فرودگاه بین‌المللی شارجه
 • ایرعربیا
 • Economy
 • ساعت پرواز 03:20
 • مدت پرواز 06:50
 • ساعت پرواز 03:20
 • مدت پرواز 06:50
فرودگاه بین‌المللی شارجه
 • فرودگاه بین‌المللی شارجه
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایرعربیا
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:20
 • مدت پرواز 02:10
 • ساعت پرواز 12:20
 • مدت پرواز 02:10
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
نوزاد
توضیحات
37,990,000 تومان
44,300,000 تومان
37,790,000 تومان
33,390,000 تومان
9,990,000 تومان
---
38,990,000 تومان
45,790,000 تومان
39,990,000 تومان
33,890,000 تومان
9,990,000 تومان
---
40,490,000 تومان
48,790,000 تومان
39,990,000 تومان
33,890,000 تومان
9,990,000 تومان
---
43,990,000 تومان
54,290,000 تومان
42,290,000 تومان
34,890,000 تومان
9,990,000 تومان
---
44,490,000 تومان
55,790,000 تومان
42,990,000 تومان
34,790,000 تومان
9,990,000 تومان
---
45,490,000 تومان
57,290,000 تومان
-
35,100,000 تومان
9,990,000 تومان
---
45,990,000 تومان
58,800,000 تومان
43,490,000 تومان
34,990,000 تومان
9,990,000 تومان
---
46,490,000 تومان
59,300,000 تومان
43,790,000 تومان
35,290,000 تومان
9,990,000 تومان
---
47,290,000 تومان
61,390,000 تومان
45,500,000 تومان
35,190,000 تومان
9,990,000 تومان
---
47,490,000 تومان
60,890,000 تومان
48,990,000 تومان
35,590,000 تومان
9,990,000 تومان
---
55,990,000 تومان
77,390,000 تومان
53,290,000 تومان
36,990,000 تومان
9,990,000 تومان
---
65,290,000 تومان
95,190,000 تومان
62,690,000 تومان
38,490,000 تومان
9,990,000 تومان
---
66,790,000 تومان
98,200,000 تومان
63,690,000 تومان
38,790,000 تومان
9,990,000 تومان
---
88,490,000 تومان
140,990,000 تومان
53,890,000 تومان
41,990,000 تومان
9,990,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
37,990,000 تومان 44,300,000 تومان 37,790,000 تومان 33,390,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
38,990,000 تومان 45,790,000 تومان 39,990,000 تومان 33,890,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
40,490,000 تومان 48,790,000 تومان 39,990,000 تومان 33,890,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
43,990,000 تومان 54,290,000 تومان 42,290,000 تومان 34,890,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
44,490,000 تومان 55,790,000 تومان 42,990,000 تومان 34,790,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
45,490,000 تومان 57,290,000 تومان - 35,100,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
45,990,000 تومان 58,800,000 تومان 43,490,000 تومان 34,990,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
46,490,000 تومان 59,300,000 تومان 43,790,000 تومان 35,290,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
47,290,000 تومان 61,390,000 تومان 45,500,000 تومان 35,190,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
47,490,000 تومان 60,890,000 تومان 48,990,000 تومان 35,590,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
55,990,000 تومان 77,390,000 تومان 53,290,000 تومان 36,990,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
65,290,000 تومان 95,190,000 تومان 62,690,000 تومان 38,490,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
66,790,000 تومان 98,200,000 تومان 63,690,000 تومان 38,790,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
88,490,000 تومان 140,990,000 تومان 53,890,000 تومان 41,990,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مهدی آذری 021-91006525
2 منصوره حجازی 021-91006525
3 پریسا زمانی 021-91006525
4 صدف فاطمی 021-91006525
5 سحر شیاسی 021-91006525
6 مائده رزمجو 021-91006525
توضیحات‌

مدارک لازم

گذرنامه با 7 ماه اعتبار نتیجه منفی تست PCR کارت واکسن 

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت پرواز ایر عربیا تهران -شارجه شارجه -کوالالامپور کوالالامپور -شارجه شارجه-تهران -ترانسفر فرودگاهی اقامت در هتل با صبحانه - لیدر فارسی زبان بیمه مسافرتی همراه یک گشت شهری در کوالالامپور و یک گشت شهری پوتراجایا و قایق سواری. پشتیبانی 24 ساعته هنگام سفر

توضیحات تکمیلی

برای ورود به کشور مالزی به دو دوز واکسن با تاییدیه جهانی یا تست پی سی آر 48 ساعت قبل از پرواز الزامی است. پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامیست. پرداخت 30% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی میباشد . مسئولیت کنترل گذرنامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر درخواست کننده میباشد .

قوانین کنسلی

پروازها چارتر و هتل گارانتی میباشد ، لذا پس از درخواست به هیچ عنوان قابل کنسل کردن نمیباشد

طراحی سایت و سئو : پیام آوران پارسیان
6LeSudMeAAAAACW2us1G1w8XvAuf3xNY73l2wqFW