آژانس مسافرتی ملوان سیر

تور آنتالیا نوروز 1402

رفت
تاریخ های تور
برگشت
پنجشنبه
25 اسفند 1401
چهار شنبه
02 فروردین 1402
جمعه
26 اسفند 1401
پنجشنبه
03 فروردین 1402
شنبه
27 اسفند 1401
جمعه
04 فروردین 1402
یکشنبه
28 اسفند 1401
شنبه
05 فروردین 1402
دوشنبه
29 اسفند 1401
یکشنبه
06 فروردین 1402
سه شنبه
01 فروردین 1402
دوشنبه
07 فروردین 1402
چهار شنبه
02 فروردین 1402
سه شنبه
08 فروردین 1402
جمعه
04 فروردین 1402
پنجشنبه
10 فروردین 1402
شنبه
05 فروردین 1402
جمعه
11 فروردین 1402
یکشنبه
06 فروردین 1402
شنبه
12 فروردین 1402
دوشنبه
07 فروردین 1402
یکشنبه
13 فروردین 1402
سه شنبه
08 فروردین 1402
دوشنبه
14 فروردین 1402
چهار شنبه
09 فروردین 1402
سه شنبه
15 فروردین 1402
پنجشنبه
10 فروردین 1402
چهار شنبه
16 فروردین 1402
جمعه
11 فروردین 1402
پنجشنبه
17 فروردین 1402
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ADA فرودگاه آدانا
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 05:10
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 05:10
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه آدانا
 • ADA فرودگاه آدانا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 00:30
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 00:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • ADA فرودگاه آدانا
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:40
 • مدت پرواز 00:30
 • ساعت پرواز 23:40
 • مدت پرواز 00:30
فرودگاه آدانا
 • ADA فرودگاه آدانا
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
نوزاد
توضیحات
19,990,000 تومان
23,490,000 تومان
17,990,000 تومان
17,990,000 تومان
990,000 تومان
---
22,390,000 تومان
27,090,000 تومان
18,490,000 تومان
17,990,000 تومان
990,000 تومان
---
24,490,000 تومان
30,990,000 تومان
18,590,000 تومان
17,990,000 تومان
990,000 تومان
---
28,890,000 تومان
38,290,000 تومان
19,990,000 تومان
17,990,000 تومان
990,000 تومان
---
29,990,000 تومان
39,990,000 تومان
20,290,000 تومان
17,990,000 تومان
990,000 تومان
---
31,490,000 تومان
42,490,000 تومان
20,790,000 تومان
17,990,000 تومان
990,000 تومان
---
36,290,000 تومان
50,690,000 تومان
22,390,000 تومان
17,990,000 تومان
990,000 تومان
---
36,490,000 تومان
50,890,000 تومان
22,390,000 تومان
17,990,000 تومان
990,000 تومان
---
36,790,000 تومان
50,990,000 تومان
22,290,000 تومان
17,990,000 تومان
990,000 تومان
---
36,990,000 تومان
51,790,000 تومان
22,590,000 تومان
17,990,000 تومان
990,000 تومان
---
37,990,000 تومان
53,400,000 تومان
22,890,000 تومان
17,990,000 تومان
990,000 تومان
---
37,990,000 تومان
53,190,000 تومان
22,790,000 تومان
17,990,000 تومان
990,000 تومان
---
38,990,000 تومان
54,190,000 تومان
22,790,000 تومان
17,990,000 تومان
990,000 تومان
---
39,990,000 تومان
56,290,000 تومان
23,290,000 تومان
17,990,000 تومان
990,000 تومان
---
43,990,000 تومان
63,890,000 تومان
24,990,000 تومان
17,990,000 تومان
990,000 تومان
---
45,490,000 تومان
66,190,000 تومان
25,390,000 تومان
17,990,000 تومان
990,000 تومان
---
45,990,000 تومان
67,090,000 تومان
30,390,000 تومان
17,990,000 تومان
990,000 تومان
---
47,790,000 تومان
69,890,000 تومان
31,100,000 تومان
17,990,000 تومان
990,000 تومان
---
52,990,000 تومان
78,900,000 تومان
27,890,000 تومان
17,990,000 تومان
990,000 تومان
---
56,490,000 تومان
84,990,000 تومان
29,090,000 تومان
17,990,000 تومان
990,000 تومان
---
59,790,000 تومان
89,690,000 تومان
29,790,000 تومان
17,990,000 تومان
990,000 تومان
---
84,990,000 تومان
132,990,000 تومان
38,390,000 تومان
17,990,000 تومان
990,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
19,990,000 تومان 23,490,000 تومان 17,990,000 تومان 17,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
22,390,000 تومان 27,090,000 تومان 18,490,000 تومان 17,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
24,490,000 تومان 30,990,000 تومان 18,590,000 تومان 17,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
28,890,000 تومان 38,290,000 تومان 19,990,000 تومان 17,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
29,990,000 تومان 39,990,000 تومان 20,290,000 تومان 17,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
31,490,000 تومان 42,490,000 تومان 20,790,000 تومان 17,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
36,290,000 تومان 50,690,000 تومان 22,390,000 تومان 17,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
36,490,000 تومان 50,890,000 تومان 22,390,000 تومان 17,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
36,790,000 تومان 50,990,000 تومان 22,290,000 تومان 17,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
36,990,000 تومان 51,790,000 تومان 22,590,000 تومان 17,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
37,990,000 تومان 53,400,000 تومان 22,890,000 تومان 17,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
37,990,000 تومان 53,190,000 تومان 22,790,000 تومان 17,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
38,990,000 تومان 54,190,000 تومان 22,790,000 تومان 17,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
39,990,000 تومان 56,290,000 تومان 23,290,000 تومان 17,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
43,990,000 تومان 63,890,000 تومان 24,990,000 تومان 17,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
45,490,000 تومان 66,190,000 تومان 25,390,000 تومان 17,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
45,990,000 تومان 67,090,000 تومان 30,390,000 تومان 17,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
47,790,000 تومان 69,890,000 تومان 31,100,000 تومان 17,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
52,990,000 تومان 78,900,000 تومان 27,890,000 تومان 17,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
56,490,000 تومان 84,990,000 تومان 29,090,000 تومان 17,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
59,790,000 تومان 89,690,000 تومان 29,790,000 تومان 17,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
84,990,000 تومان 132,990,000 تومان 38,390,000 تومان 17,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان بلیط رفت و برگشت با پرواز کرندون 6 شب و 7 روز اقامت کامل لیدر فارسی زبان بیمه مسافرتی ( زیر 60 سال ) ترانسفر فرودگاهی پشتیبانی 24 ساعته هنگام سفر
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مهدی آذری 021-91006525
2 منصوره حجازی 021-91006525
3 پریسا زمانی 021-91006525
4 صدف فاطمی 021-91006525
5 سحر شیاسی 021-91006525
6 صادق افشاری 021-91006525
7 مائده رزمجو 021-91006525
توضیحات‌

مدارک لازم

گذرنامه با 7 ماه اعتبار همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 48 ساعت کارت واکسن (2دوز کامل واکسینه انجام شده و 14 روز از دوز دوم گذشته باشد)

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی اقامت در هتل بیمه مسافرتی

توضیحات تکمیلی

کودک بالای 6 سال در هتل های رویال وینگز و کودک بالای 10 سال در هتل کنکورد بزرگسال محسوب میشود. بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد. مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد. تلفن شرکت از ساعت 9 صبح تا 6 عصر موبایل بعد از ساعت کاری : 09121760024 آقای امیری منتظر تماس شما هستیم ..

قوانین کنسلی

قوانین کنسلی: درصورت ارائه تست مثبت کرونا از آزمایشگاهای معتبر تحت تایید ایرلاین , 48 ساعت قبل از پرواز, کنسلی تور آن شخص بدون جریمه انجام خواهد شد , در غیر اینصورت با توجه به قوانین ایرلاین و هتل جریمه محاسبه میگردد. کنسلی تور 72ساعت قبل از پرواز , با 50% جریمه انجام میشود و کنسلی تور زیر 72ساعت شامل سوخت کامل میباشد.

طراحی سایت و سئو : پیام آوران پارسیان
6LeSudMeAAAAACW2us1G1w8XvAuf3xNY73l2wqFW