این تور منقضی شده است

تور استانبول نوروز 1401 (3شب)

مشاهده تاریخ‌های برگزاری
رفت: 11 فروردین 1401
برگشت: 14 فروردین 1401
11 فروردین ساعت: 20:45 (به وقت تهران)
14 فروردین ساعت: 12:30 (به وقت استانبول)
برنامه رفت: 11 فروردین ساعت: 20:45
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر)
قشم ایر
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
مدت پرواز: 03:00
برنامه رفت: 14 فروردین ساعت: 12:30
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
قشم ایر)
قشم ایر
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 03:00

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
GORUR HOTEL
گرور
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,710,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,550,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Reydel Hotel
ریدل
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,630,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Liza Hotel
گرند لیزا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,870,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,630,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,630,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Kaya Madrid Hotel
کایا مادرید
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,110,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,270,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,710,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Prens Hotel
پرنس
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,750,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,630,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Fide Hotel
فیده
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,060,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,710,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Istanbul Newcity Hotel
نیو سیتی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,580,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,710,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
جومبالی پلازا
Cumbali Plaza
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,580,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,140,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,710,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل اکچوال لایف
Actuel Life
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,980,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,710,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
City Center Istanbul
سیتی سنتر
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,360,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
دورا
Dora
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,140,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Euro Plaza Hotel
یورو پلازا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,570,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hotel Halic Goldenhorn
گرند هالیک
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,260,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Star Hotel
گرند استار
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,930,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Inntel Hotel Istanbul
اینتل
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,450,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Nupelda Residence Hotel
نوپلدا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,780,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,420,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Feronya Hotel
فرونیا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,780,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,610,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Palazzo Donizetti Hotel
پالازا دونیزتی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,780,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,610,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,580,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hotel de Pera
گرند د پرا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,780,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,450,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Surmeli Istanbul Hotel
سورملی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,860,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,850,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Eresin Hotels Taxim
ارسین
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,450,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Konak Hotel Taksim
کناک
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,010,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,010,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,110,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Dora Pera Hotel
دورا پرا
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,240,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,870,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Lamartine Hotel
لامارتین
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,170,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
کراتون
The Craton
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,310,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,140,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سنترال پالاس
The Central Palace
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,410,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Cevahir Hotel
گرند جواهر
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,320,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,110,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Oztanik Hotel
گرند اوزتانیک
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,580,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,230,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,840,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آوانتگارد تکسیم
Avantgarde Taksim
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,580,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,230,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Nippon Hotel
هتل نیپون
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,660,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Lazzoni Hotel
لازونی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,730,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,520,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اکسیدنتال
Occidental
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,920,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,840,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Elite World Istanbul Hotel
الیت ورد
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,450,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,530,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Point Hotel Taksim
پوینت
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,970,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,230,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Titanic City Taksim
تایتانیک سیتی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,140,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,580,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Barceló Istanbul
بارسلو
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,230,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,750,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,530,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hilton Istanbul Bomonti
هیلتون بومونتی
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,920,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,060,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hyatt Istanbul
گرند حیات
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,670,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,010,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
کنراد بسفروس
Conrad Istanbul Bosphorus
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,060,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,310,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hilton Istanbul Bosphorus
هیلتون بسفور
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,840,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,840,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,310,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Sofitel Istanbul Taksim
سوفیتل
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,010,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,230,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,530,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سوئیسوتل د بسفروس
Swissotel The Bosphorus
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,140,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,450,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

توضیحات
    
مدارک لازم
 • پاسپورت
  :
خدمات تور
 • لیدر رایگان
مسئولین تور
 • مهدی آذری----021-91006525
 • منصوره حجازی----021-91006525
مشاوره رایگان