این تور منقضی شده است

تور استانبول نوروز 1401 (7 شب)

مشاهده تاریخ‌های برگزاری
رفت: 08 فروردین 1401
برگشت: 15 فروردین 1401
08 فروردین ساعت: 20:45 (به وقت تهران)
15 فروردین ساعت: 12:30 (به وقت استانبول)
برنامه رفت: 08 فروردین ساعت: 20:45
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر)
قشم ایر
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
مدت پرواز: 03:00
برنامه رفت: 15 فروردین ساعت: 12:30
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
قشم ایر)
قشم ایر
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 03:00

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
GORUR
گورور
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Reydel Hotel
ریدل
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,460,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,470,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند لیزا
Grand Liza
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,650,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,470,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل کایا مادرید
Kaya Madrid
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,960,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پرنس
Prens
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,760,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,070,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
فیده
Fide
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,130,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,810,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
جومبالی پلازا
Cumbali Plaza
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,320,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
نیو سیتی
New City
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,320,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,370,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل اکچوال لایف
Actuel Life
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,240,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سیتی سنتر
City Center
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,510,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
دورا
Dora
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,610,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,150,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند هالیک
Grand Halic
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,460,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Euro Plaza Hotel
یورو پلازا
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,330,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,460,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
Grand Star Hotel
گرند استار
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,730,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,760,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اینتل
Inntel
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,910,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,020,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند د پرا
Grand de Pera
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,060,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
فرونیا
Feronya
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,750,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,460,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پالازو دونیزتی
Palazzo Donizetti
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,750,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Nupelda Residence Hotel
نوپلدا
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,930,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,940,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سورملی
Surmeli
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
کوناک
Konak
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,650,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,670,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
دورا پرا
ِDora Pera
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,840,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,230,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
لامارتین
Lamartine
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,030,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سنترال پالاس
The Central Palace
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,580,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,530,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند جواهر
Grand Cevahir
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,770,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,420,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند اوزتانیک
Grand Oztanik
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,960,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آوانتگارد تکسیم
Avantgarde Taksim
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,960,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
نیپون
Nippon
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,170,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,670,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Lazzoni Hotel
لازونی
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,320,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات :
رزرو
اکسیدنتال
Occidental
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,780,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,910,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
الیت ورلد پرستیژ
Elite World Prestige
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,530,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پوینت تکسیم
Point Hotel Taksim
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,210,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,160,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,280,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تایتانیک سیتی
Titanic City
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,970,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
بارسلو
Barcelo
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,820,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,530,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hilton Istanbul Bomonti
هیلتون بومونتی
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,440,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,420,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Grand Hyatt Istanbul
گرند حیات
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,050,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,840,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,310,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
کنراد بسفروس
Conrad Istanbul Bosphorus
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,730,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هیلتون بسفروس
Hilton Bosphorus
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,910,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  44,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سوفیتل تکسیم
Sofitel Taksim
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,320,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  43,170,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,530,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سوئیسوتل د بسفروس
Swissotel The Bosphorus
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  60,010,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,540,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • نوزاد
  790,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

توضیحات
 
مدارک لازم
 • پاسپورت
  :
  گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
خدمات تور
 • لیدر رایگان
مسئولین تور
 • مهدی آذری----021-91006525
 • منصوره حجازی----021-91006525
مشاوره رایگان